Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

9 лютого 2022 року Кабінет Міністрів України підтримав прийняття Закону «Про освіту дорослих».

Законопроєкт має на меті визначення правових, організаційних і економічних засад функціонування та розвитку системи освіти дорослих, створення умов для ефективної співпраці, а також реалізації права осіб на безперервне навчання з урахуванням пріоритетів суспільного розвитку та запитів економіки. 

Особам, які мають страховий стаж не менше 7 років, прийняття документу надасть можливість здобувати за рахунок пільгових довгострокових кредитів фахову передвищу та відповідний ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю.

Як зазначив Міністр освіти і науки України, прийняття цього Закону є першим кроком до формування якісної системи освіти для дорослих. 

У законопроєкті враховано рекомендації Європейського Союзу з питань розвитку освіти впродовж життя та освіти дорослих, а також вітчизняний досвід.

Детальніше: https://bit.ly/3GE7lgT, https://bit.ly/3oHj5sT 

2022-02-09

Фото: МОН

Законопроєкт щодо освіти для дорослих
Share