Європейська асоціація університетів приєднується до глобальної коаліції організацій, яка схвалює занепокоєння, висловлене Конфедерацією сховищ відкритого доступу (COAR) щодо звіту «Вибір сховища даних: критерії, які мають значення».

Зазначений звіт пропонує набір критеріїв вибору сховищ даних під егідою FAIR sharing ініціатива. COAR та інші організації висловили занепокоєння надмірно обмежувальним характером критеріїв, що пов’язано із ризиком тиску на дослідників.  COAR вважає, що багато критеріїв, включених до звіту, « на даний час не підтримуються більшістю сховищ даних доменів або загальних даних, зокрема – щодо вимог до рівня даних… І якщо видавці впровадять ці підходи, це матиме згубний вплив на відкриту наукову екосистему, оскільки служби сховищ будуть зосереджені у кількох організаціях, що сильніше посилюватиме нерівність у доступі до послуг».

Розвиток обміну даними та впровадження їх у науковий процес комунікації є важливим пріоритетом для багатьох зацікавлених сторін. Тому удосконалення послуг, що надаються сховищами для дослідників, є на порядку денному для різних громад, включаючи наукових видавців. 

Визнаючи актуальність цієї ініціативи, EUA  звертає увагу,  що наразі немає єдиного підходу, узгодженого з відповідними громадами. Асоціація заявляє, що дослідники у всьому світі повинні мати вибір щодо використання інституційних, національних, доменних чи загальних сховищ.

EUA нагадує про існування проекту Рекомендацій ЮНЕСКО щодо відкритої науки. У цьому документі наголошується, що «Служби відкритої науки слід розглядати як основні дослідницькі інфраструктури, якими керує громада […], що відображають різноманітні інтереси та потреби дослідницької спільноти та суспільства».  Інституційні, національні, доменні чи загальнодоступні сховища даних, що управляються громадами, є фундаментальними елементами світового ландшафту відкритих наук.

Критерії відбору, на переконання Асоціації, повинні розроблятися задля визначення існуючої інфраструктури та її переваг і спрямування дослідників до тих ІС, які відповідають потребам у дослідженні, практиці громади, фінансовій чи інституційній політиці або національному законодавству. Ці стандарти повинні розроблятися в рамках прозорого процесу із залученням академічної та репозитарної спільноти. Мають бути ураховані також потреби видавців. Таким чином, рекомендації повинні спиратись на наявні стандарти та ініціативи спільноти, такі як CoreTrustSeal або Спільна система COAR для належної практики у сховищах.

Детальніше: https://bit.ly/3sw7kFj, https://bit.ly/3bLUg7M, https://bit.ly/37N4RhK, https://bit.ly/3swISDH  

2021-02-26

EUA підтримує позицію COAR щодо критеріїв вибору сховища даних
Поширити