Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення державний інвестиційний проєкт «Створення науково-освітнього центру циркулярної економіки та поводження з відходами ReYouth Національного університету «Львівська політехніка»».

Метою проекту є створення у Національному університеті «Львівська політехніка» унікального інноваційного науково – освітнього центру циркулярної економіки та поводження з відходами ReYouth для забезпечення ефективної взаємодії науки й бізнесу, популяризації науки, розробки новітніх технологій з переробки сміття від стадії сортування до отримання кінцевого продукту з вже перероблених відходів.

Реалізація проекту обумовлена наступним:
– ресурси багатьох матеріалів на Землі обмежені та не можуть бути заповнені в терміни, порівнянні з часом існування людської цивілізації;
– потрапивши в навколишнє середовище, матеріали зазвичай стають забруднювачами;
– відходи та вироби, що закінчили свій життєвий цикл, часто с дешевшим джерелом багатьох речовин i матеріалів, ніж природні джерела.

Реалізація інвестиційного проекту дозволить створити умови для виконання §26 Декларації ООН «Про довкілля» щодо зобов’язання держави по не завданню шкоди довкіллю на її території.

Ключові проблеми, які будуть розв’язані внаслідок реалізації інвестиційного проекту, наступні:
– визначення та розв’язання проблем стабільності та безпеки, які виникають у зв’язку з питаннями довкілля;
– поліпшення екології шляхом зміцнення діалогу, впровадження нових технологій в сфері переробки сміття;
– наукове співробітництво з екологічних питань;
– залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України.

Створення Центру дозволить поширити серед учнівської та студентської молоді принцип 3R (Reduce, Reuse, Recycle), який би допоміг вирішити проблему утилізації та переробки побутових відходів. Таким чином, реалізацією проєкту будуть розв’язані наступні суміжні завдання:
– проведення навчальних заходів;
– демонстрація ефективної технології та забезпечення практичного навчання;
– популяризація сортування побутових відходів;
– розробка та реалізація стартапів у галузі сортування та переробки сміття;
– дослідження нових механізмів і технологій переробки сміття;
– розробка інноваційних підходів до вирішення проблеми засмічення міст через створення сортувальних і переробних пунктів;
– комунікація з установами, які працюють у галузі сортування та переробки для впровадження масштабних і результативних проектів.

Створення Центру дозволить залучити до його роботи висококваліфікованих фахівців і вчених, здатних надавати якісні консультативні, освітні послуги та проводити наукові дослідження в сфері переробки сміття. Центр стане еталонним майданчиком для застосування найбільш прогресивних експериментальних методів дослідження та підготовки експертів у сфері переробки сміття.

Центр також сприятиме поглибленню зв’язку громадськості з інноваціями, наукою та технікою, формуючи систему комунікації в регіоні, країні та за кордоном, відіграючи провідну роль у інтеграції науки та техніки в навчальні та освітні програми.

Зауваження та пропозиції можна подати до 2 березня 2022 року.

Детальніше: https://bit.ly/3GYew3E, https://bit.ly/3JFawXT

2022-02-17

Громадське обговорення державного інвестиційного проєкту щодо створення науково-освітнього центру циркулярної економіки та поводження з відходами ReYouth
Поширити