Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт наказу «Методичні рекомендації щодо забезпечення якісного вивчення, викладання та використання англійської мови у закладах вищої освіти України».
Документ, розроблений в рамках реалізації «Концептуальних засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти», з метою підвищення якості викладання, вивчення та використання англійської мови у закладах вищої освіти України. Проєкт підготовлено з врахуванням принципів законопроєкту «Про функціонування англійської мови як мови міжнародного спілкування в Україні», а також Рекомендацій Ради Європейського Союзу від 22 травня 2018 року щодо ключових компетентностей для навчання впродовж життя. Документ містить рекомендації керівництву ЗВО України, викладачам англійської мови за професійним спрямуванням та для академічних цілей ЗВО, викладачам фахових дисциплін англійською мовою. Пропозиції та зауваження до проєкту можна подати до 14 квітня 2023 року
Фото: pixabay.com
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО ВИВЧЕННЯ, ВИКЛАДАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗВО
Поширити