Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт стандарту вищої освіти зі спеціальності 293 «Міжнародне право» на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.
Документ містить загальну характеристику, вимоги до рівня освіти осіб, які можуть навчатись за освітніми програмами спеціальності 293, очікувані результати навчання, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня, перелік обов’язкових компетентностей і результатів навчання, форми атестації тощо. Зауваження та пропозиції можна подати до 30 березня 2023 року.
Фото: pixabay.com
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 293 «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»
Поширити