Аналітичним центром Київського університету імені Бориса Грінченка оприлюднено перший у 2022 році випуск інформаційного бюлетеня «Академічна доброчесність» на тему «Які корупційні ризики можуть мати місце у закладах вищої освіти?».

У черговому випуску висвітлюється питання корупційних ризиків у закладах вищої освіти, надається систематизація специфічних для закладів вищої освіти корупційних ризиків, що має допомогти аналітичним підрозділам університетів та учасникам освітнього процесу у їх виявленні та мінімізації.

У бюлетені також розглядаються інші явища, які можуть містити потенційну корупційну складову:
– політичний тиск на заклади вищої освіти з метою присудження публічним персонам освітніх, наукових або почесних ступенів без дотримання належних академічних критеріїв;
– купівля академічних ступенів;
– сексуальна експлуатація;
– корупційні ризики у дозвільній сфері, пов’язані з ліцензуванням та акредитацією освітніх програм;
– політичне втручання у внутрішні справи університетів;
– неофіційні платежі на різних етапах підготовки та захисту дисертаційних досліджень;
– нецільове використання коштів, спрямованих на проведення досліджень.

Бюлетень виходить з 2019 року та пропонує читачам актуальну інформацію з питань академічної доброчесності. Інформація, представлена у ньому є лаконічною, викладена доступною мовою, прив’язана до українського контексту, ураховує кращі зарубіжні практики.

Детальніше: https://bit.ly/3HdYLWs, https://bit.ly/3Im9YpC

2022-02-23

Фото: АО

Інформаційний бюлетень «Академічна доброчесність». Лютий 2022
Поширити