Інформаційний ресурс “Освіта.ua” опублікував список закладів вищої освіти східного, західного, центрального і південного регіонів України, які зайняли найвищі місця у консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів 2020 року.

До топ-10 ЗВО західного регіону увійшли:

– Львівський національний університет імені Івана Франка;

– Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;

– Національний університет “Львівська політехніка”;

– Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

– Буковинський державний медичний університет;

– Ужгородський національний університет;

– Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського;

– Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

– Івано-Франківський національний медичний університет;

– Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.

До топ-10 ЗВО південного регіону увійшли:

– Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;

– Одеський національний політехнічний університет;

– Запорізький національний університет;

– Запорізький державний медичний університет;

– Одеський національний медичний університет;

– Чорноморський національний університет імені Петра Могили;

– Одеська національна академія харчових технологій;

– Національний університет “Запорізька політехніка”;

– Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського;

– Одеський національний економічний університет.

До топ-10 ЗВО північного регіону увійшли:

– Сумський державний університет;

– Національний університет «Чернігівська політехніка»;

– Житомирська політехніка;

– Житомирський державний університет імені Івана Франка;

– Сумський національний аграрний університет;

– Поліський національний університет;

– Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;

– Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;

– Житомирський базовий фармацевтичний коледж;

– Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

До топ-10 ЗВО східного регіону увійшли:

– Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;

– Харківський національний університет радіоелектроніки;

– Харківський національний медичний університет;

– Національний фармацевтичний університет;

– Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”;

– Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”;

– Донецький національний медичний університет;

– Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;

– Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

– Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова.

До топ-10 ЗВО східного регіону увійшли:

– Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України;

– Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

– Донецький національний університет імені Василя Стуса;

– Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова;

– Українська медична стоматологічна академія;

– Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”;

– Вінницький національний технічний університет;

– Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;

– Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;

– Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”.

Детальніше: https://ru.osvita.ua/vnz/rating/25716/ 

2020-08-13

Кращі навчальні заклади регіонів України
Поширити