МОНЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ІВАНОВИЧ

(02.04.1932-08.02.2016)

Український зоолог і еколог, наукові дослідження якого присвячені зоології безхребетних (систематика, фауністика, зоогеографія, екологія, порівняльна морфологія ракоподібних) та охороні тваринного світу.  Лауреат премії імені Д. К. Заболотного АН УРСР (1976), доктор біологічних наук (1989), професор (1995), академік Національної академії наук України (2003), лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (2007) заслужений діяч науки і техніки України (2008).

Біографія: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/Biography.aspx?PersonID=0000008978

Публікації, нагороди, наукова школа: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/ParticipationCompetitions/Pages/default.aspx?PersonID=0000008978

Інформація на порталі НБУВ: ID: 1258727; http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1258727

Наукові праці

Наукові праці:


Наукові основи охорони водних та коловодних екосистем мегаполісу в рамках концепції біорізноманіття: Звіт НДДКР/ Керівник: Монченко В.І.   Державна установа “Інститут еволюційної екології Національної академії наук України”. № 0216U001026

Наукові основи охорони водних та коловодних екосистем мегаполісу в рамках концепції біорізноманіття. : Звіт НДДКР/ Керівник: Монченко В.І.    Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України. № 0213U004845

Фауна, екологія та філогенія деяких груп безхребетних України (найпростіші, ракоподібні, молюски та ін.). : Звіт НДДКР/ Керівник: Монченко В.І.    Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена. № 0209U001450

Таксономічна та екологічна різноманітність ряда груп безхребетних України в мінливих умовах середовища. : Звіт НДДКР/ Керівник: Монченко В.І.    Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена. № 0204U003367

Стан фауни безхребетних в Україні в умовах середовища, що змінюється; проблеми систематики і екології. : Звіт НДДКР/ Керівник: Монченко В.І.    Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена. № 0200U001923

МОНЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ІВАНОВИЧ
2024-04-02
Поширити