Оприлюднено рейтинг вступників, які цього року беруть участь у широкому конкурсі на молодшого бакалавра, бакалавра та наскрізного магістра, а також магістра на основі бакалавра за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право». 

Інформацію на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/ можна отримати, обравши освітній рівень і основу вступу, спеціальність (спеціалізацію), форму навчання.

Широкий конкурс відбувається цьогоріч за наступними галузями знань: 
– 17 «Електроніка та телекомунікації»;
– 20 «Аграрні науки та продовольство»;
– 21 «Ветеринарна медицина»;
– 23 «Соціальна робота»;
– 29 «Міжнародні відносини».

Конкурс також відбувається за такими міжгалузевими групами:
– галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;
– галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки»;
– галузь знань 12 «Інформаційні технології» (крім спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»), спеціальність 113 «Прикладна математика» галузі знань 11 «Математика та статистика», спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»;
– галузі знань 13 «Механічна інженерія», 14 «Електрична інженерія», спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія».

Детальніше: https://vstup.edbo.gov.ua/statistics/global-order/, https://bit.ly/3zjdmMO 

2021-07-21

Фото: Скріншот

Оприлюднено рейтинг вступників-2021 за широким конкурсом
Поширити