ПИЛА ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

(13.01.1932 – 20.10.2023)

Відомий український економіст, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, фахівець у галузі розміщення продуктивних сил, регіонального розвитку, регулювання економіки, програмно-цільового управління, лісового господарства.

Біографія: https://is.gd/yj2ZhZ, https://esu.com.ua/article-878235

Публікації, нагороди, наукова школа: http://surl.li/oxkjm, http://surl.li/pxhtj, http://surl.li/phwpe, http://surl.li/pxhvb, https://is.gd/9JBn6X, https://is.gd/e8TZsj

Інформація на порталі НБУВ: http://surl.li/pxhwg, http://surl.li/pxhws, http://surl.li/pxhxu, http://surl.li/pxhyj, http://surl.li/pxhui

Наукові праці

Наукові праці:


Звіти НДДКР

Розроблення системи інструментів стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні та компенсаційних механізмів для інвесторів, що працювали у спеціальному режимі. Звіт про НДР / Науково-дослідний економічний інститут. кер. Пила В.І. Київ, 2007. № 0207U004980; https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0207U004980  

Узагальнення зарубіжного досвіду регламентації діяльності та управління індустріальними (промисловими) парками. Звіт про НДР / Науково-дослідний економічний інститут. кер. Пила В.І. Київ, 2007. № 0207U006310; https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0207U006310

Розроблення методичних рекомендацій щодо оцінки потенціалу розвитку та прогнозування соціально-економічної динаміки регіонів України. Звіт про НДР / Науково-дослідний економічний інститут. кер. Пила В.І. Київ, 2008. № 0208U006588; https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0208U006588  

Наукові рекомендації з формування та реалізації державної політики України щодо розбудови СЕЗ і ТПР. Звіт про НДР / Науково-дослідний економічний інститут. кер. Пила В.І. Київ, 2011. № 0212U004427; https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0212U004427  

Розробка презентаційного представлення проекту Державного бюджету України на 2007 рік МНС України. Звіт про НДР / Науково-дослідний економічний інститут. кер. Пила В.І. Київ, 2006.  № 0207U000547; https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0207U000547  

Аналіз залежності тарифів на житлово-комунальні послуги від зміни структури витрат на їх виробництво. Звіт про НДР / Науково-дослідний економічний інститут. кер. Пила В.І. Київ, 2006.  № 0207U010185; https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0207U010185  

Наукове обгрунтування основ державної політики України у сфері розвитку спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку. Звіт про НДР / Науково-дослідний економічний інститут. кер. Пила В.І. Київ, 2005.  № 0205U006770; https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0205U006770

Наукове обґрунтування основ державної політики України у сфері розвитку спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку. Звіт про НДР / Науково-дослідний економічний інститут. кер. Пила В.І. Київ, 2004.  № 0205U000243; https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0205U000243  

Аналіз внутрішнього споживчого ринку товарів легкої промисловості і розроблення пропозицій щодо збільшення їх внутрішнього виробництва з урахуванням рівнів купівельної спроможності населення. Звіт про НДР / Науково-дослідний економічний інститут. кер. Пила В.І. Київ, 2012.  № 0213U002178; https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0213U002178  

Розроблення системи інструментів стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні та компенсаційних механізмів для інвесторів, що працювали у спеціальному режимі. Звіт про НДР / Науково-дослідний економічний інститут. кер. Пила В.І. Київ, 2005.  № 0306U008781; https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0306U008781   

Аналіз використання інструментів стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в країнах ЄС та розробка рекомендацій з їх адаптації до умов України. Звіт про НДР / Науково-дослідний економічний інститут. кер.   Єгоров І. Ю. Київ, 2008.  № 0209U010931; https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0209U010931  

Розробка наукових засад впровадження кластерних моделей в Україні. Звіт про НДР / Науково-дослідний економічний інститут. кер.   Підвисоцький В.Г. Київ, 2008.  № 0209U010930; https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0209U010930  

Розроблення рекомендацій з удосконалення нормативно-правового регулювання підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні та створення відповідної системи моніторингу. Звіт про НДР / Науково-дослідний економічний інститут. кер.   Єгоров І.Ю. Київ, 2013.  № 0214U002532; https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0214U002532  

Розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізмів державного регулювання та економічного стимулювання інноваційної діяльності. Звіт про НДР / Науково-дослідний економічний інститут. кер.   Єгоров І. Ю.  Київ, 2010.  № 0211U001129; https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0211U001129

Розроблення організаційно-економічного механізму адаптації вітчизняної системи аналітично-статистичного спостереження стану інноваційного розвитку економіки України до світових стандартів. Звіт про НДР / Науково-дослідний економічний інститут. кер. Чмир О.С. Київ, 2010.  № 0211U001128; https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0211U001128

Розроблення методичних рекомендацій щодо здійснення рейтингової оцінки інвестиційної привабливості галузей національної економіки. Звіт про НДР / Науково-дослідний економічний інститут. кер.   Чмир О. С. Київ, 2010.  № 0211U000081; https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0211U000081  

Дослідження світового досвіду розроблення національних стратегічних документів у сфері “зеленого” зростання та сталого розвитку. Звіт про НДР / Науково-дослідний економічний інститут. кер.   Чмир О. С. Київ, 2012.  № 0213U002288; https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0213U002288   

Розроблення Концепції державної політики розвитку “зеленої” економіки (комплексна тема). Звіт про НДР / Науково-дослідний економічний інститут. кер.   Чмир О.С. Київ, 2012.  № 0213U004672; https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0213U004672  

Розроблення та апробація методичних рекомендацій щодо оцінювання інвестиційних проектів, у результаті яких досягається виключно соціальний ефект. Звіт про НДР / Науково-дослідний економічний інститут. кер.   Михайленко О. Ф. Київ, 2012.  № 0213U004673; https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0213U004673  

Науково-аналітичне дослідження функціонування нових форм транскордонного співробітництва (з урахуванням кращих світових практик). Звіт про НДР / Науково-дослідний економічний інститут. кер.   Михайленко О.Ф. Київ, 2013.   № 0214U001870; https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0214U001870

Удосконалення нормативно-правового режиму підтримки, створення та діяльності в Україні індустріальних парків. Звіт про НДР / Науково-дослідний економічний інститут. кер.   Єгоров І. Ю. Київ, 2014.  № 0215U003011; https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0215U003011  

Наукове супроводження державної цільової програми розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки. Звіт про НДР / Науково-дослідний економічний інститут. кер.  Єгоров І.Ю. Київ, 2008.  № 0209U010932; https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0209U010932

Удосконалення методики визначення рівня економічної безпеки України та механізму її застосування. Звіт про НДР / Науково-дослідний економічний інститут. кер. Кваша Т.К. Київ, 2008.  № 0209U010929; https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0209U010929  


Дисертаційні дослідження

Чмир Олена Сергіївна. Методологічні основи створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку : д.е.н. : спец.. 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : захищена 2001-11-28; . Науково-дослідний економічний інститут. https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0501U000427  

Панухник Олена Віталіївна. Формування механізму управління інтеграцією населених пунктів в регіональних територіально-господарських системах : д.е.н. : спец.. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : захищена 2013-01-17; . Міжнародний університет бізнесу і права. https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0513U000126  

Терещенко Тетяна Василівна. Науково-методичні основи забезпечення розвитку транскордонного співробітництва : к.е.н. : спец.. 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : захищена 2005-05-12; . Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0405U002051

Корюгін Андрій Валерійович. Науково-методичні основи регулювання розвитку агропромислового комплексу регіону : к.е.н. : спец.. 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : захищена 2005-06-16; . Хмельницький інститут регіонального управління та права. https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0405U002798  

Щепанський Едуард Валерійович. Науково-методичні засади стимулювання розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону : к.е.н. : спец.. 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : захищена 2003-12-18; . Хмельницький інститут регіонального управління та права. https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0404U000146  

Григорович Аркадій Віталійович. Програмне управління розвитком житлово-комунального господарства міста : к.е.н. : спец.. 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : захищена 2006-03-23; . Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0406U001283  

Блакита Ганна Владиславівна. Науково-методичні основи економічного регулювання розвитку і розміщення олійно-жирового комплексу України : к.е.н. : спец.. 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : захищена 2003-03-13; . Науково-дослідний економічний інститут. https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0403U000819  

Цвєтов Михайло Юрійович. Регіоналізація транспортного обслуговування сфери обігу в ринкових умовах : к.е.н. : спец.. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : захищена 2009-11-27; . Науково-дослідний економічний інститут. https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0410U001186  

Осовський Олег Антонович. Формування регіональної стратегії розвитку малого підприємництва : к.е.н. : спец.. 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : захищена 2003-03-27; . Житомирський інженерно-технологічний інститут. https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0403U001223  

Смерека Світлана Богданівна. Антикризове управління розвитком сфери послуг житлово-комунального господарства : к.е.н. : спец.. 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством : захищена 2011-12-23; . Науково-дослідний економічний інститут. https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0412U001145

Чижов Сергій Володимиович. Науково-методичні засади підвищення конкурентоспроможності промисловості на інноваційній основі : к.е.н. : спец.. 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством : захищена 2016-06-24; . Науково-дослідний економічний інститут. https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0416U003657  

Тищенко Валентина Миколаївна. Механізм регулювання платного водокористування : к.е.н. : спец.. 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища : захищена 2013-03-26; . Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0413U001974  

Івонча Петро Михайлович. Оpганізаційно-економічний механізм стимулювання діяльності деpевообpобної пpомисловості pегіону : к.е.н. : спец.. 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : захищена 2005-02-17; . Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0405U000841  

ПИЛА ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
2024-01-07
Поширити