Центр міжнародних проектів «Євроосвіта» у партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, презентував новий академічний рейтинг закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна 2020».

Базовим принципом ранжування університетів укладачі рейтингу називають повну відкритість, прозорість та незалежність ранжування університетів. Для укладання рейтингу використовувалися лише відкриті дані прямих вимірів, представлені на відкритих веб-ресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ. Дані та експертні оцінки самих університетів й органів управління ними не використовувалися.

Цьогорічний рейтинг українських університетів розраховувався за десятьма показниками, шість з яких є міжнародними, чотири – національними. Вагові коефіцієнти міжнародних показників діяльності університетів (результати у світових рейтингах, участь університетів в програмах Erasmus+ Європейського Союзу) встановлені вищими за вагові коефіцієнти національних показників.

За результатами ранжування місця у першій десятці розподілились наступним чином (від першого до десятого):

– Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

– Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

– Сумський державний університет;

– Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

– Національний університет «Львівська політехніка»;

– Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; 

– Національний університет «Києво-Могилянська академія»;

– Львівський національний університет імені Івана Франка; 

– Харківський національний університет радіоелектроніки;

– Вінницький національний технічний університет.

Детальніше: http://euroosvita.net/index.php/?category=11&id=6556,  https://osvita.ua/vnz/rating/74898/http://ireg-observatory.org/ 

2020-07-07

Рейтинг університетів «Топ-200 Україна» 2020 року
Поширити