Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» у партнерстві з IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence  презентували п’ятнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна 2021».

До топ-5 ЗВО увійшли:
– Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 
– Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;
– Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна;
– Національний університет “Львівська політехніка”;
– Сумський державний університет.

При складанні рейтингу експерти враховували сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні і світі, а також рекомендації міжнародної Конференції IREG 2020» та Берлінські принципи, затверджені учасниками другої наради IREG 2006 року.

Базові принципи визначення рейтингів університетів України:
– забезпечення відкритості, прозорості, об’єктивності і незалежності ранжування університетів. Для цього використовувалися лише відкриті дані прямих вимірів, викладені на веб-ресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ. Методика розрахунків університетських рейтингів є доступною для громадськості з метою перевірки отриманих результатів;
– врахування всебічності і багатогранності діяльності університетів. З цією метою їх робота сукупно оцінювалася на більш широкій базі показників у порівнянні з відомими рейтинговими системами;
– пріоритетність євроінтеграційних процесів. Виходячи з важливості євроінтеграційних процесів вищої освіти України, вагові коефіцієнти міжнародних показників діяльності університетів (результати в світових рейтингах, участь університетів в програмах Erasmus+ Європейського Союзу та інше) встановлені вищими за вагові коефіцієнти національних показників.

Методичне рейтингування університетів України здійснювалось за сукупністю показників їх діяльності.

З положенням закладів вищої освіти у рейтингу «Топ-200 Україна 2021» можна на сайті проєкту «Євроосвіта».

Детальніше: http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6868&id=6868 

2021-06-04

Фото: Євроосвіта

Рейтинг закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна 2021»
Поширити