Знайдено 338594 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Керівник: Засанська Світлана Володимирівна. Організація та проведення наукової та науково-технічної експертизи, моніторинг досвіду європейських країн у сфері експертної оцінки науково-технічних та інноваційних проектів та аналіз правових та наукових основ до застосування цього досвіду в Україні. Державна наукова установа "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації". № 0223U003388
Кубальський Олег Нарцизович. Феномен науки: сутність та основні параметри розвитку в соціально турбулентному просторі : Доктор філософських наук : спец.. 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії : захищена 2023-10-06; . Український державний університет імені Михайла Драгоманова. – Київ, 0523U100176.
Дисертація доктор філос.
Кондратова Ірина Дмитрівна. Деонтологічні основи статусу судді. : Доктор філософії : спец.. 081 - Право : захищена 2023-09-04; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 0823U100772.
Борозенець Максим Іванович. Теоретико-методичні засади управління якістю послуг міського громадського транспорту. : Доктор філософії : спец.. 281 - Публічне управління та адміністрування : захищена 2023-09-19; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 0823U100774.
Діброва Валерія Анатоліївна. Стратегії конструювання особистісного майбутнього внутрішньо переміщеними особами : Доктор філософії : спец.. 053 - Психологія : захищена 2023-11-02; . Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України. – Київ, 0823U100769.
Зикова Наталія Петрівна. Морфологічні зміни підшлункової залози при термічній травмі та за умов корекції : Доктор філософії : спец.. 091 - Біологія та біохімія : захищена 2023-11-10; . Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України. – Тернопіль, 0823U100776.
Гомелюк Тетяна Михайлівна. Прогнозування віддалених наслідків негоспітальної пневмонії, спричиненої COVID-19, залежно від індексу коморбідності Чарлсона : Доктор філософії : спец.. 222 - Медицина : захищена 2023-11-10; . Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України. – Тернопіль, 0823U100767.
Оліферчук Вікторія Петрівна. Регуляція мікобіому ґрунтів антропогенно трасформованих екосистем : Доктор біологічних наук : спец.. 03.00.16 - Екологія : захищена 2023-10-19; . Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 0523U100175.
Баюк Віктор Геннадійович. СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛУЦЬКА ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ : Кандидат історичних наук : спец.. 07.00.01 - Історія України : захищена 2023-09-14; . Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 0423U100167.
Собакар Маргарита Вікторівна. Облікова політика нематеріальних активів у системі управлінського обліку. : Доктор філософії : спец.. 071 - Облік і оподаткування : захищена 2023-04-12; . Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. – Харків, 0823U100770.
Знайдено 338594 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Поширити
Оновлено: 2021-04-02