Знайдено 349586 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Керівник: Ільїн Сергій Володимирович. Запровадження надання в електронному вигляді адміністративної послуги з видачі дозволу на виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації і технологічного оснащення, що має відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом. Науково-дослiдний, проектно-конструкторський та технологiчний iнститут мiкрографiї. № 0224U002644
Керівник: Тяжелов Олексій Алімович. Вивчити механізми формування іммобілізаційних контрактур і дослідити вплив низькочастотної вібрації на відновлення функції суглобів. Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка Національної академії медичних наук України". № 0224U002651
Різник Валентина Анатоліївна. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері політичної реклами : Доктор філософії : спец.. 081 - Право : захищена 2024-03-18; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 0824U001022.
Керівник: Третяк Корнилій Романович. Розроблення системи оцінки впливу військових дій на деформації гідроспоруд ГЕС і ГАЕС методами геодезичного та геотехнічного моніторингу. Національний університет "Львівська політехніка". № 0224U002640
Олєйнікова Наталія Вікторівна. Наукове обґрунтування соціально-економічних підходів до вдосконалення фармацевтичної допомоги хворим на епілепсію : Доктор філософії : спец.. 226 - Фармація, промислова фармація : захищена 2024-02-20; . Національний фармацевтичний університет. – Харків, 0824U001016.
Безрук Катерина Олександрівна. Формування соціальної успішності підлітків у діяльності учнівського самоврядування : Доктор філософії : спец.. 011 - Освітні, педагогічні науки : захищена 2024-02-20; . Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. – Київ, 0824U001023.
Керівник: Станжицький Олександр Миколайович. Якісний аналіз, керування та методи апроксимації у некоректних та нелокальних детермінованих і стохастичних еволюційних задачах. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. № 0224U002641
Дисертація доктор філос.
Покровська Анастасія Олегівна. Самозахист у договірних відносинах : Доктор філософії : спец.. 081 - Право : захищена 2024-02-22; . Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 0824U001031.
Петрик Владислав Ігорович. Композиторська та виконавська творчість для кларнета ХХ–ХХІ століття: синхроністичний підхід : Доктор філософії : спец.. 025 - Музичне мистецтво : захищена 2024-02-27; . Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського. – Харків, 0824U001011.
Чобану Ярослав Васильович. Особливості поєднаного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та ішемічної хвороби серця: запальні та протизапальні механізми, метаболізм оксиду азоту та їх медикаментозна корекція : Доктор філософії : спец.. 222 - Медицина : захищена 2024-03-12; . Буковинський державний медичний університет. – Чернівці, 0824U001025.
Знайдено 349586 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит

Оновлено: 2024-02-28