Знайдено 337637 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Керівник: Кузнєцов Едуард Геннадійович. Моделі та методи інформаційних технологій для аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей об’єктів і процесів, що автоматизуються. Сумський державний університет. № 0222U004530
Керівник: Жулавський Аркадій Юрійович. Природно-ресурсне забезпечення розвитку об'єднаних територіальних громад. Сумський державний університет. № 0222U004532
Керівник: Жулавський Аркадій Юрійович. Природно-ресурсне забезпечення розвитку об'єднаних територіальних громад. Сумський державний університет. № 0222U004531
Гнатів Ігор Романович. Антропогенна трансформація природних функцій водозбірної екосистеми річки Стрий : Доктор філософії : спец.. 101 - Екологія : захищена 2022-08-19; . Львівський національний університет природокористування. – Дубляни, 0822U100912.
Чорній Юрій Володимирович. Вплив модифікації метал-галогенних комплексів та катіонного заміщення на природу фазових переходів в органічно-неорганічних фероїках : Доктор філософії : спец.. 105 - Прикладна фізика та наноматеріали : захищена 2022-08-30; . Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 0822U100913.
Гарапко Тетяна Василівна. Зміни структурних компонентів селезінки та лімфатичних вузлів при дії глутамату натрію та їх корекції (експериментальне дослідження). : Доктор медичних наук : спец.. 14.03.01 - Нормальна анатомія : захищена 2022-08-29; . Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний унiверситет". – Ужгород, 0522U100082.
Харченко Олексій Андрійович. Публічна політика в сфері сталого економічного розвитку : Доктор філософії : спец.. 281 - Публічне управління та адміністрування : захищена 2022-04-21; . Державний університет "Житомирська політехніка". – Житомир, 0822U100915.
Шевчук Олександр Анатолійович. Державно-приватне партнерство в сфері інноваційного розвитку : Доктор філософії : спец.. 281 - Публічне управління та адміністрування : захищена 2022-05-06; . Державний університет "Житомирська політехніка". – Житомир, 0822U100914.
Керівник: Гаврилюк Руслан Борисович. Комплексні геолого-екологічні проблеми використання соленосних формацій, видобутку бурштину та ремедіації територій об'єктів, забруднених нафтопродуктами, в Україні. Інститут геологічних наук Національної академії наук України. № 0222U004525
Керівник: Яновський Фелікс Йосипович. Новітні апаратно-програмні засоби спектрально-поляриметричної обробки сигналів систем метеорологічної радіолокації. Національний авіаційний університет. № 0222U004528
Знайдено 337637 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Поширити