Знайдено 352486 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Керівник: Кравець Володимир Петрович. Психолого-педагогічні механізми створення ґендерно-справедливого середовища для дітей та молоді у контексті реалізації Концепції Нової української школи. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. № 0224U031643
Керівник: Хотинська-Нор Оксана Зіновіївна. Правосуддя в умовах сталого розвитку. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. № 0224U031644
Керівник: Рябухін Сергій Вікторович. Розширення синтетично доступного хімічного простору органічних речовин для сучасного пошуку нових лікарських засобів.. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. № 0224U031645
Гарнага Олександр Миколайович. Державне регулювання економічних процесів землекористування в Україні : Доктор економічних наук : спец.. 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством : захищена 2024-06-14; . Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 0524U000192.
Шевчишена Катерина Петрівна. Розслідування воєнних злочинів в Україні : Кандидат юридичних наук : спец.. 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність : захищена 2024-05-10; . Приватна установа "Науково-дослідний інститут публічного права". – Київ, 0424U000137.
Янієва Дар’я Дмитрівна. Формування механізмів мотиваційного впливу в системі організаційної культури підприємства. : Доктор філософії : спец.. 073 - Менеджмент : захищена 2024-06-08; . Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. – Харків, 0824U002010.
Керівник: Рошко Володимир Гаврилович. Біомоніторинг наземних і водних екосистем в умовах змін клімату. Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний унiверситет". № 0224U031627
Щока Станіслав Васильович. Адміністративно-правове забезпечення захисту прав емітентів та акціонерів: порівняльно-правовий аналіз : Кандидат юридичних наук : спец.. 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право : захищена 2024-05-24; . Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний унiверситет". – Ужгород, 0424U000139.
Степаненко Микола Володимирович. Оптимізація технології вирощування кукурудзи для виробництва біоетанолу в умовах Правобережного Лісостепу України : Доктор філософії : спец.. 201 - Агрономія : захищена 2024-05-31; . Білоцерківський національний аграрний університет. – Біла Церква, 0824U002011.
Андрієнко Ганна Сергіївна. Підготовка спортсменок високої кваліфікації в черліденгу до головних змагань року (на матеріалі дисципліни чер-данс-фрістайл-дует) : Доктор філософії : спец.. 017 - Фізична культура і спорт : захищена 2024-05-21; . Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ, 0824U002018.
Знайдено 352486 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит

Оновлено: 2024-05-29