Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кавецький Тарас Степанович. Композиційні особливості радіаційно-індукованих явищ в халькогенідних склоподібних напівпровідниках потрійної системи Ge-Sb-S : к.ф.-м.н. : спец.. 01.04.10 - Фізика напівпровідників і діелектриків : захищена 2002-06-19; . Львівський національний університет імені Івана Франка. – , 0402U002364.
Знайдено 1 документів
Поширити