Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Коновенко Надія Григорівна. Структури алгебр диференцiальних iнварiантiв у класичних sl_2 - геометрiях : к.ф.-м.н. : спец.. 01.01.04 - Геометрія і топологія : захищена 2010-02-23; . Одеська національна академія харчових технологій. – , 0410U000510.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-19