Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Галкін Андрій Ігорович. Математичні моделі оцінки боргових цінних паперів з урахуванням кредитного ризику : к.е.н. : спец.. 08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : захищена 2010-12-17; . Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – , 0410U006466.
Знайдено 1 документів
Поширити