7 вересня 2021 року Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроєкт про формування та розміщення державного та регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою, фаховою передвищою освітою, наукових, науково-педагогічних кадрів, кваліфікованих робітників та слухачів підготовчих відділень закладів вищої освіти на післядипломну освіту.

Документ спрямований на розвиток національної системи вищої освіти та створення умов здобуття освіти на конкурсній основі.

Проєктом пропонуються наступні зміни:
– удосконалення порядку формування державного замовлення в розрізі освітніх, освітньо-професійних, освітньо-наукових/освітньо-творчих, наукових ступенів, освітньо-кваліфікаційних рівнів, галузей знань, спеціальностей і професій з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрах на ринку праці на плановий рік та наступні за ним два роки;
– запровадження порядку формування регіонального замовлення на підготовку фахівців, робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах у зв’язку із передачею фінансування з державного бюджету до місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу;
– започаткування розміщення державного замовлення у закладах вищої освіти приватної форми власності;
– запровадження автоматизованого адресного розміщення місць державного (регіонального) замовлення через Єдину державну електронну базу з питань освіти між закладами освіти шляхом надання вступнику рекомендацій на підставі його конкурсного балу;
– застосування конкурсних засад при розміщенні державного (регіонального) замовлення з урахуванням, зокрема, пропозицій обласних, Київської та міських державних адміністрацій.

Детальніше: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=5467&skl=10, https://bit.ly/3BP37RGhttps://bit.ly/3tnnMtf 

2021-09-08

Фото: МОН

Щодо формування та розміщення державного і регіонального замовлення на підготовку майбутніх фахівців
Поширити