21 липня 2021 року уряд України схвалив проєкт Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорщини про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені. 

Це рішення створює юридичні засади для подальшого підписання угоди та забезпечення її практичної реалізації.

Нормативні акти, на яких базується документ:
– Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 № І906-ІУ;
– Угода між Урядом України і Урядом Угорської Республіки про співробітництво в галузі культури, освіти і науки від 04.04.1995, ратифікована Законом України від 15.09.1995;
– Угода між Урядом України та Урядом Угорської Республіки про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту і наукові ступені, виданих в Україні та Угорській Республіці від 27.10.1998.

Взаємне визнання документів про освіту і наукові ступені сприятиме продовженню освіти або професійній діяльності громадян України в Угорщині та громадян Угорщини – в Україні.

Детальніше: https://bit.ly/3iDX22n, https://bit.ly/2UFMTKC, http://materialy.kmu.gov.ua/c18f5265/209b8783.html

2021-07-21

Схвалено проєкт угоди щодо взаємного визнання документів про освіту та наукові ступені між Україною та Угорщиною
Поширити