На сайті Wiley – міжнародного видавництва, що спеціалізується на випуску академічних видань у формі книг, журналів, енциклопедій для професіоналів, студентів, викладачів університетів, дослідників, а також надає доступ до продуктів та послуг у мережі інтернет, опубліковані роз’яснення для авторів.
Відправною точкою політики видавництва є розуміння авторства як визнання виконаної роботи, відповідальності за одержані результати, та невід’ємної складової академічної кар’єри. Питання авторства постійно перебувають у центрі уваги, відповідні норми з плином часу зазнають змін. Крім того, визначення авторства залежить від галузі знань і не може бути універсальним. Різні дисципліни використовують специфічні підходи, наприклад, у галузі біомедицини прийняті правила Міжнародного комітету редакторів медичних журналів ICMJE, у галузі психології – Американської психологічної асоціації APA, у хімії – Європейського хімічного товариства EuChemS. Тим не менш, мінімальні загальновизнані вимоги до авторства полягають у тому, щоб автор зробив суттєвий внесок у дослідження та ніс відповідальність за виконану роботу. Більш детальний опис загальних підходів міститься у Дискусійному документі COPE про авторство.
Журнали повинні повідомляти всіх авторів про те, що вони отримали рукопис, а для підвищення прозорості – публікувати «звіти про вклад авторів», де пояснюється, який саме внесок зробив кожен автор у спільну роботу, як це передбачено «Таксономії ролей учасників» від CRediT.
У рамках загального тексту про публікаційну етику Wiley виокремлює питання «контенту, створеного штучним інтелектом». Зокрема вказується, що інструменти, які використовують генеративний штучний інтелект і великі мовні моделі (як, наприклад, ChatGPT), не можна вважати здатними ініціювати оригінальне дослідження без керівництва авторів-людей. Вони також не можуть відповідати за опубліковану роботу або дизайн дослідження, що зазвичай є вимогою авторства і при цьому вони не мають юридичного статусу або здатності володіти або передавати авторські права. Тому Wiley, посилаючись на заяву про позицію COPE щодо інструментів ШІ, не розглядає такі інструменти в якості автора і не приймає матеріали, де ШІ вказаний як автор. Проте, якщо автор використовував такий інструмент для розробки будь-якої частини рукопису, це має бути детально та прозоро описано у розділі «Методи» або «Подяки». Автор несе повну відповідальність за точність будь-якої інформації, що надається інструментом ШІ, а також за коректність посилань на першоджерела. Інструменти, які використовуються для покращення орфографії, граматики та загального редагування, не входять до сфери дії цих рекомендацій. Остаточне рішення про те, чи використання інструменту ШІ є доречним або припустимим у контексті представленого дослідження, приймається редактором журналу або іншою особою, відповідальною за редакційну політику.
Окремі журнали та видавці можуть мати власні підходи, які забезпечують прозорість авторського внеску та процедури вирішення спорів.
Фото: скріншот
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_АкадемДоброчесність_новини #НРАТ_ШтучнийІнтелект
АВТОРСТВО ТА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ПУБЛІКАЦІЙНА ЕТИКА WILEY
Поширити