ОЕСР: ЛОКАЛІЗАЦІЯ ЦСР В УМОВАХ МІНЛИВОГО ЛАНДШАФТУ

ОЕСР: ЛОКАЛІЗАЦІЯ ЦСР В УМОВАХ МІНЛИВОГО ЛАНДШАФТУ

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт «Локалізація ЦСР в умовах мінливого ландшафту» із серії «Документи ОЕСР з регіонального розвитку».

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт «Локалізація ЦСР в умовах мінливого ландшафту» із серії «Документи ОЕСР з регіонального розвитку».

У ньому представлені результати спільного опитування щодо регіональних особливостей ЦСР, проведеного ОЕСР, Мережею рішень у сфері сталого розвитку та Європейським комітетом регіонів. Результати дослідження свідчать про зниження рівня життя у багатьох містах і регіонах світу, зростаючу актуальність доступної та чистої енергії через високі поточні ціни на енергоносії та зростаючу важливість продовольчої безпеки, що особливо гостро проявилось після збоїв у глобальних ланцюжках постачання. Надано рекомендації щодо можливих стратегій подальшого використання ЦСР для розроблення політики сталого міського й регіонального розвитку; окреслено шляхи протидії високому рівню цін та засоби сприяння декарбонізації виробництва і споживання. Представлені заходи щодо розвитку стійких продовольчих систем і скорочення харчових відходів на основі циркулярної економіки та інтеграції продовольчої політики до стратегій міського розвитку.

Детальніше: http://surl.li/sbrln, http://surl.li/sbrmd, https://doi.org/10.1787/a76810d7-en

Фото: скріншот

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_OECD #НРАТ_ЦСР_SDG

2024-04-01
Share
ОЕСР: ГЛОБАЛЬНИЙ ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНУ СТІЙКІСТЬ ЗА 2024 РІК

ОЕСР: ГЛОБАЛЬНИЙ ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНУ СТІЙКІСТЬ ЗА 2024 РІК

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила «Глобальний звіт про корпоративну стійкість».

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила «Глобальний звіт про корпоративну стійкість».

Наголошується, що він є важливим інструментом оцінювання фактичної динаміки, розвитку нормативно-правових засад та діалогу гравців ринку капіталу (керівників компаній, інвесторів, політиків, лідерів думок) задля побудови стійкої системи корпоративного управління. Звіт пропонує огляд поточної ринкової практики, зосерджується на окремих аспектах (наприклад, розкриття інформації, пов’язаної зі сталим розвитком; динаміка залучення акціонерів; зміна обов’язків правління компаній). Відомості, наведені у звіті, є результатом узагальнення поглядів політиків, галузевих експертів та науковців. 

Детальніше: http://surl.li/rplmv, http://surl.li/rplmk, https://doi.org/10.1787/8416b635-en 

Фото: скріншот

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_OECD #НРАТ_ЦСР_SDG

2024-03-18
Share
ОЕСР: ТРАНСКОРДОННІ ІНВЕСТИЦІЇ У НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВУ ІНФРАСТРУКТУРУ

ОЕСР: ТРАНСКОРДОННІ ІНВЕСТИЦІЇ У НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВУ ІНФРАСТРУКТУРУ

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт «Транскордонні інвестиції у низьковуглецеву інфраструктуру: емпіричний огляд»  із серії «Робочі документи ОЕСР щодо міжнародних інвестицій».

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт «Транскордонні інвестиції у низьковуглецеву інфраструктуру: емпіричний огляд»  із серії «Робочі документи ОЕСР щодо міжнародних інвестицій».

У ньому наголошується, що глобальна економіка досі залежна від викопного палива, у результаті зростання викидів парникових газів (які наразі на 50% вищі, ніж у 1990 році) відбуваються кліматичні зміни. Основна частка викидів припадає на глобальну інфраструктуру (енергетика, транспорт). Заміна її за рахунок упровадження низьковуглецевих технологій необхідна для досягнення кліматичних цілей. Це, у свою чергу, потребуватиме значних обсягів інвестицій, які мають бути здійснені у відносно короткий термін: до 2030 року необхідно інвестувати 6,9 трлн дол. США щороку аби рухатись у напрямку глобальних цілей розвитку інфраструктури та боротьби зі зміною клімату. У звіті представлено детальний огляд інвестицій у низьковуглецеву інфраструктуру як у реальному секторі економіки, так і на фінансовому ринку. Експерти стверджують, що існують можливості для нарощування транскордонних інвестицій в інфраструктуру та зміщення інвестицій у низьковуглецеві активи. Зокрема, треба здійснити перерозподіл інвестицій в інфраструктуру та реальний сектор, які наразі спрямовуються у фінансовий сектор. Існує потреба в стимулюванні  більш активного використання фінансових інструментів, підтримці прямих іноземних інвестицій.

Детальніше: http://surl.li/rmdgz, http://surl.li/rmdip, https://doi.org/10.1787/e82ee163-en

Фото: скріншот

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_OECD  #НРАТ_ЦСР_SDG

2024-03-13
Share
ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ПРОФІЛІ ЗВО ТА НАУКОВИХ УСТАНОВ У SCOPUS

ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ПРОФІЛІ ЗВО ТА НАУКОВИХ УСТАНОВ У SCOPUS

Компанія Elsevier запровадила у БД Scopus нову функцію, яка забезпечує відображення впливу організації на досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР).

Компанія Elsevier запровадила у БД Scopus нову функцію, яка забезпечує відображення впливу організації на досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР).

Вони є частиною плану, спрямованого на подолання бідності, захист планети та покращення життя і перспектив людства до 2030 року. Йдеться про 17 цілей та 169 завдань. Дослідження, які проводяться у рамках тематики ЦСР, можуть отримати відповідне маркування, що приверне увагу до таких робіт, надасть цінну рекомендацію при подачі заявки на фінансування. Відтепер нова сторінка «ЦСР» інтегрована до профілю організації і користувачі зможуть безперешкодно її переглядати, що дозволить продемонструвати прихильність ЗВО чи НУ  до цілей сталого розвитку.

Детальніше: https://dntb.gov.ua/news/sdg

Фото: скріншот

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_ЦСР_SDG #НРАТ_Науковцям_новини  #НРАТ_Освітянам_новини

2024-03-08
Share
ОЕСР: ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ЗМІНИ КЛІМАТУ

ОЕСР: ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт  «Переосмислення освіти у контексті зміни клімату: точки впливу на трансформаційні зміни» із серії «Робочі документи ОЕСР з освіти».

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт  «Переосмислення освіти у контексті зміни клімату: точки впливу на трансформаційні зміни» із серії «Робочі документи ОЕСР з освіти».

У ньому наголошується, що згідно нових наукових даних планета наближається до кількох екологічних та кліматичних переломних моментів швидше, ніж очікувалося раніше. Отже, для досягнення глибоких перетворень у всіх секторах, системах і забезпечення стійкого і придатного для життя майбутнього, необхідно зробити багато. Яка роль системи освіти у забезпеченні змін, які мають бути масові, масштабні та відбуватись високими темпами, яких потребує пом’якшення наслідків зміни клімату? І які політичні важелі можуть бути використані для підвищення стійкості та адаптації до екологічних проблем? У документі досліджуються способи переосмислення підходів до освіти у контексті зміни клімату. Особлива увага приділяється базовій освіті та досліджуються її зв’язки у цьому контексті з іншими рівнями освіти. Запропоновані стратегії реструктуризації фундаментальної природничої освіти та міждисциплінарного навчання.

Детальніше: http://surl.li/qytph, http://surl.li/qytqa, https://doi.org/10.1787/f14c8a81-en

Фото: скріншот

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_OECD #НРАТ_ЦСР_SDG

2024-02-28
Share
ОЕСР: КОМПАНІЇ НА ШЛЯХУ ДО «ЗЕЛЕНОГО» ПЕРЕХОДУ

ОЕСР: КОМПАНІЇ НА ШЛЯХУ ДО «ЗЕЛЕНОГО» ПЕРЕХОДУ

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт  «Зробити траву зеленішою: роль фінансового та управлінського потенціалу компанії в прокладанні шляху до «зеленого» переходу» із серії «Робочі документи департаменту економіки ОЕСР».

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт  «Зробити траву зеленішою: роль фінансового та управлінського потенціалу компанії в прокладанні шляху до «зеленого» переходу» із серії «Робочі документи департаменту економіки ОЕСР».

У ньому наголошується, що незважаючи на амбітні цілі зі скорочення викидів вуглецю, поставлені політиками, поточні інвестиції значно відстають від сценарію чистого нульового викиду. Експерти аналізують чинники, що стримують корпоративні «зелені» інвестиції та роблять особливий акцент на потенціалі компаній, беручи до уваги наявні фінансові обмеження та слабкі практики «зеленого» менеджменту. Використовуючи різні економетричні моделі, залучаючи панельні дані, метод відмінностей та інструментальних змінних, міжкраїнний аналіз великих компаній, зареєстрованих на біржі, аналітики роблять висновок про залежність фінансових обмежень і нестачі «зеленого» управлінського потенціалу та ймовірності інвестицій компаній у «зелені» технології. Добре продумана екологічна політика може пом’якшити ці наслідки. У звіті також розглядається широкий спектр варіантів політики стимулювання «зеленого» переходу шляхом підвищення потенціалу компаній.

Детальніше: http://surl.li/qyeea, http://surl.li/qyegk, https://doi.org/10.1787/cdffe7eb-en

Фото: скріншот

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_OECD  #НРАТ_ЦСР_SDG

2024-02-27
Share
ОЕСР: ПЕРСПЕКТИВИ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ

ОЕСР: ПЕРСПЕКТИВИ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт «Перспективи освітньої політики: надання всім учням можливостей стати екологічними» із серії «Перспективи освітньої політики».

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт «Перспективи освітньої політики: надання всім учням можливостей стати екологічними» із серії «Перспективи освітньої політики».

У ньому наголошується, що освіта має виходити за рамки «зелених» навчальних програм, щоб допомогти усім учням вирішувати проблеми реального світу, використовуючи різноманітні дисципліни. У 2024 році системи освіти та навчання матимуть «унікальний потенціал» для створення основ справедливого і сталого суспільства. 90% систем, що беруть участь у Національному опитуванні ОЕСР в частині «Розширення можливостей учнів для переходу до екологічності» визначили екологічну стійкість як ключовий пріоритет на 2024 рік. Отже, необхідно надавати усім особам, інституціям та системам освіти можливості для дій вже сьогодні. Спираючись на розроблену ОЕСР базу щодо систем реагування та забезпечення стійкості в освітній політиці, експерти зазначають: системи освіти можуть трансформувати обізнаність учнів на екологічні дії; надавати учням досвід формування зеленої економіки; позиціонувати освіту як стратегічний сектор для переходу до «зеленої» економіки. Звіт містить рекомендації країнам у досягненні цілей Декларації ОЕСР 2022 про побудову справедливого суспільства за допомогою освіти.

Детальніше: http://surl.li/qtlwr, http://surl.li/qtmfr, https://doi.org/10.1787/f5063653-en 

Фото: скріншот

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_OECD #НРАТ_ЦСР_SDG  #НРАТ_Освітянам_новини 

2024-02-22
Share
ВОІВ: ВІДЕОКОНКУРС ДЛЯ МОЛОДІ

ВОІВ: ВІДЕОКОНКУРС ДЛЯ МОЛОДІ

Всесвітня організації інтелектуальної власності (ВОІВ) оголосила про початок World IP Day 2024 Youth Video Competition.

Всесвітня організації інтелектуальної власності (ВОІВ) оголосила про початок World IP Day 2024 Youth Video Competition.

Це конкурс відеоробіт для молоді, присвячений Всесвітньому дню інтелектуальної власності, який відбудеться 26 квітня 2024 року. Захід покликаний надати можливість конкурсантам розкрити свій творчий потенціал у відео, присвяченому місцевому винахіднику, автору, підприємцю чи громаді, які прагнуть створити краще майбутнє для всіх за допомогою інновацій, творчої діяльності та прав інтелектуальної власності (ІВ). Участь у Конкурсі можуть взяти як індивідуальні учасники, так і групи учасників віком до 35 років. Теми конкурсу: інновації, креативність і використання прав інтелектуальної власності, які покращують життя людей і захищають планету відповідно до Цілей сталого розвитку. Очікується, що представлений на конкурс відеоролик буде тривалістю від 60 до 90 секунд, який раніше не був опублікований в мережі, а претендент повинен володіти усіма правами на нього. Переможці отримають цифрове обладнання на суму від 1 тис. до 5 тис. швейцарських франків. Автори 20-ти найкращих робіт-переможців отримають можливість навчання у Академії ВОІВ. Заявки на участь можна подати до 10 березня 2024 року.

Детальніше: http://surl.li/qlixc, http://surl.li/qljlw, http://surl.li/qljmj, http://surl.li/qljmq 

Фото: ІР офіс

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_ГрантиМіжнароднаПідтримка #НРАТ_ЦСР_SDG  

2024-02-15
Share
ДОРОЖНЯ КАРТА ВИКОРИСТАННЯ НАУКИ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІННОВАЦІЙ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ДОРОЖНЯ КАРТА ВИКОРИСТАННЯ НАУКИ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІННОВАЦІЙ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Колегія Міністерства освіти і науки України протоколом від 22.12.2023 № 3 ухвалила Дорожню карту використання науки, технологій та інновацій для досягнення Цілей сталого розвитку.

Колегія Міністерства освіти і науки України протоколом від 22.12.2023 № 3 ухвалила Дорожню карту використання науки, технологій та інновацій для досягнення Цілей сталого розвитку.

Документ розроблено Міністерством освіти і науки України спільно з Державною науковою установою «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації. Основна мета ДК – збільшення внеску системи науки, технологій та інновацій у досягнення національних Цілей сталого розвитку через вирішення закріплених за ними завдань. Враховуючи, що підвищення рівня інноваційності національної економіки, збільшення як кількості, так і підвищення економічного ефекту та суспільної значимості розробок, які впроваджуються, є основною ціллю Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року, ДК має забезпечити інтеграцію згаданої Стратегії із заходами сприяння дослідженням та інноваціям в інших загальнонаціональних та галузевих стратегічних документах. Актуальність ДК зумовлено новими викликами, пов’язаними з подіями в Україні, головними з яких є недостатність фінансових ресурсів, нова демографічна реальність і брак кваліфікованих кадрів та робочої сили для відновлення економіки та реалізації Цілей сталого розвитку. Дорожню карту розроблено за методикою ООН з урахуванням рекомендацій з підготовки дорожніх карт використання науки, технологій та інновацій для досягнення Цілей сталого розвитку, наданих Спільним дослідницьким центром Європейської комісії.

Детальніше: https://mon.gov.ua/ua/news/shvaleno-dorozhnyu-kartu-vikoristannya-nauki-tehnologij-ta-innovacij-dlya-dosyagnennya-cilej-stalogo-rozvitku, https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2024/01/03/Dorozhnya.karta.vykoryst.nauky.tekhnolohiy.ta.innovatsiy-03.01.2024-1.1.pdf

Фото: МОН

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_ЦСР_SDG #НРАТ_Науковцям_новини #НРАТ_Освітянам_новини #НРАТ_Інноваторам_новини

2024-01-04
Share
ОЕСР: ДОВГОСТРОКОВІ СЦЕНАРІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЕРЕХОДУ

ОЕСР: ДОВГОСТРОКОВІ СЦЕНАРІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЕРЕХОДУ

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт «Співробітництво Китаю в галузі розвитку» із серії «Робочі документи ОЕСР щодо співробітництва з метою розвитку».

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт «Співробітництво Китаю в галузі розвитку» із серії «Робочі документи ОЕСР щодо співробітництва з метою розвитку».

У документі наголошується, що глобальний ландшафт співпраці у сфері розвитку швидко змінюється, а кількість учасників зростає. Більш ефективний обмін знаннями та досвідом офіційних донорів має важливе значення для поширення міжнародних стандартів для досягнення кращих результатів, просування спільних цілей Порядку денного до 2030 року та підвищення прозорості політики. У цьому контексті цей документ робить внесок у покращення міжнародних знань про Китайську Народну Республіку, як офіційного постачальника допомоги в цілях розвитку. Після надання «зовнішньої допомоги» в рамках співпраці Південь-Південь продовж десятиліть, Китай нещодавно здійснив інституційні та політичні зміни, створивши спеціальне агентство з міжнародного співробітництва у сфері розвитку. Окрім аналізу цих змін та їхнього впливу на практику, в роботі також розглядаються розбіжності у впровадженні встановлених міжнародних норм і практик. З іншого боку, в документі окреслюються варіанти майбутньої взаємодії між Китаєм та іншими постачальниками допомоги, в тому числі з Комітетом сприяння розвитку ОЕСР, з метою підвищення ефективності глобальної архітектури співробітництва в галузі розвитку і посилення впливу колективних дій. Базуючись на дослідженні, проведеному продовж 2022 та 2023 років, цей документ є внеском у Стратегію глобальних відносин Комітету сприяння розвитку ОЕСР на 2021-22 роки, яка закликає до взаємодії з іншими офіційними провайдерами співробітництва в галузі розвитку.

Детальніше: https://www.oecd-ilibrary.org/development/china-s-development-co-operation_2bbe45d2-en, https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/2bbe45d2-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpaper%2F2bbe45d2-en&mimeType=pdf, https://doi.org/10.1787/2bbe45d2-en

Фото: скріншот

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_OECD #НРАТ_ЦСР_SDG

2024-01-03
Share