Громадське обговорення проєкту нової редакції Статуту НАН України

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Комісія з підготовки нової редакції Статуту НАН України схвалила проєкт нової редакції Статуту НАН України та рекомендувала Президії НАН України оприлюднити його на сайті НАН України.

2021-03-05

Громадське обговорення проєкту наказу щодо проставлення апостиля на офіційних документах

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт наказу «Про затвердження Порядку проставлення апостиля в Міністерстві освіти і науки України на офіційних документах, що стосуються сфери освіти і науки.

2021-01-27

Громадське обговорення системи наукової і науково-технічної експертизи

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу».

2020-12-10

Обговорення проєкту участі України в ЄЗК

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України проводить обговорення щодо участі українських вчених та дослідників у реалізації Європейського зеленого курсу (ЄЗК).

2020-12-07

Громадське обговорення проєкту Орієнтовного плану МОН щодо проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Орієнтовного плану Міністерства освіти і науки України щодо проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік.

2020-11-19

Громадське обговорення змін до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення порівняльну проєкт наказу МОН “Про внесення змін до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН від 15 січня 2018 року

2020-08-27

Громадське обговорення проєкту Порядку конкурсного відбору наукових досліджень і розробок

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Порядку проведення Міністерством освіти і науки України конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок, які виконуються закладами вищої освіти та науковими установами

2020-08-26

Громадське обговорення змін до Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 494». 

2020-07-31

Громадське обговорення проєкту розпорядження Уряду щодо розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні до 2026 року

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції державної програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні до 2026 року»

2020-07-14

Громадське обговорення проєкту Порядку скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Порядку скасування рішення  про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації, розроблений з метою реалізації абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону

2020-07-14