Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України представило для громадського обговорення проєкт Закону України «Про інноваційні парки».

Законопроєкт покликаний визначити правові та організаційні засади створення і функціонування в Україні інноваційних парків з метою забезпечення інноваційного розвитку економіки.

Необхідна активна економічна політика, здатна запустити інструментарій інноваційних парків на повну потужність, без чого складно вийти на новий рівень розвитку економіки держави. Необхідно сформувати комплексний та системний підхід, запропонований розробниками законопроєкту.

Документом пропонується:
– удосконалити законодавчу базу у сфері інноваційної діяльності та систематизувати різні види парків в один на прикладі найкращих міжнародних практик;
– визначити чіткий механізм щодо державної політики у сфері розвитку інновацій, підтримки та стимулювання інноваційної діяльності шляхом надання державної підтримки інноваційним паркам;
– створити сприятливі умови для провадження інноваційної діяльності інноваційних парків;
– сприяти розвитку сучасної інноваційної інфраструктури;
– підтримати розвиток інноваційного потенціалу держави та підвищення конкурентоспроможності економіки.

У якості критеріїв оцінювання ефективності інноваційних парків на макрорівні пропонується використовувати наступні показники:
– кількість інноваційних парків;
– частка інноваційних підприємств у загальній кількості підприємств;
– частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції;
– обсяг коштів, виділених на підтримку та розвиток інноваційної діяльності.

Прийняття законопроєкту забезпечить розвиток та ефективну взаємодію елементів національної інноваційної екосистеми, яка стане рушієм прискореного економічного зростання.

Зауваження та пропозиції можна подати до 29 жовтня 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/2XnpH5i, https://bit.ly/3pdQFb7https://bit.ly/3jgJo6B 

2021-10-18

Громадське обговорення проєкту Закону України «Про інноваційні парки»
Share