Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України представило для громадського обговорення проєкт Закону України «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності».

Наразі політику у сфері інноваційної діяльності формують чотири центральних органів виконавчої влади: Міністерство освіти і науки України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.  Це не дозволяє забезпечити повноцінний системний підхід  до формування та реалізації цієї політики, а заходи підтримки формуються та реалізовуються у кожній сфері окремо. 

Підготовлений законопроєкт визначає правові, економічні та організаційні засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні, встановлює форми стимулювання та підтримки державою інноваційної діяльності. Його прийняття забезпечить системний підхід до формування політики у сфері інноваційної діяльності, сприятиме розвитку та ефективній взаємодії елементів національної інноваційної екосистеми, яка зможе стати рушієм прискореного економічного зростання.

Проєктом закону пропонується:
– вдосконалити законодавче регулювання у сфері інноваційної діяльності;
– оновити інституційну структуру управління у сфері інноваційної діяльності;
– зняти бюрократичні обмеження під час державної реєстрації інноваційних проєктів;
– визначити мету та завдання державної політики у сфері інноваційної діяльності;
– створити сприятливі умови для провадження інноваційної діяльності;
– оновити перелік форм державної підтримки інноваційної діяльності та умови її надання;
– визначити надавачів державної підтримки;
– стимулювати збільшення обсягів реалізованої інноваційної продукції, кількості впроваджених нових технологічних процесів та нових видів продуктів;
– сприяти розвитку інноваційного потенціалу держави та підвищенню конкурентоспроможності економіки, забезпечення впровадження сучасних інноваційних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації інноваційної продукції.

В якості критеріїв оцінювання ефективності інноваційної діяльності на макрорівні пропонуються наступні показники:
– частка інноваційних підприємств у загальній кількості підприємств;
– частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції;
– обсяг коштів, виділених на підтримку та розвиток інноваційної діяльності;
– місце України в світових рейтингах, пов’язаних з інноваціями.

Проєкт Закону впливає на суспільні відносини у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. Як видно з пояснювальної записки, будуть створені умови науковцям та інноваторам для отримання фінансування на виконання інноваційних проєктів, а також надана можливість реалізовувати спільні проєкти у межах здійснення наукової, науково-технічної та інноваційної  діяльності. Будуть сформовані сприятливі умови для провадження інноваційної діяльності у закладах вищої освіти та наукових установах; заклади вищої освіти та наукові установи зможуть отримати державну підтримку (фінансування) для розвитку інноваційної інфраструктури та оновлення матеріально-технічної бази для провадження інноваційної діяльності. Будуть забезпечені належні умови для отримання фінансування суб’єктами господарювання для розвитку малого та середнього підприємництва у науково-виробничій сфері, стартапів та спін-оф компаній.

На державному рівні прийняття законопроєкту дозволить організувати системний підхід до формування політики у сфері інноваційної діяльності та забезпечити розвиток і ефективну взаємодію елементів національної інноваційної екосистеми, яка зможе стати рушієм прискореного економічного зростання.

Зауваження та пропозиції можна подати до 29 жовтня 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/3DS230lhttps://bit.ly/2XspHRI, https://bit.ly/3lQIkIb 

2021-10-18

Громадське обговорення законопроєкту щодо підтримки та розвитку інноваційної діяльності
Share