У базі даних наукової періодики Scopus створено профіль Національної академії педагогічних наук України. У профілі представлено відомості про публікації вчених НАПН України у виданнях, що індексуються у цій наукометричній базі даних. Інформацію систематизовано за авторами (authors), науковими спеціальностями (subjectareas), науковими періодичними виданнями (sources), співавторами публікацій (collaboratin gaffiliations) тощо.

Відомості про публікації наукових установ та закладів вищої освіти з їх профілів враховується у методиках побудови різних рейтингів, зокрема Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings тощо.

У 2019 році вчені підвідомчих установ НАПН України опублікували понад 110 статей у наукових періодичних виданнях і матеріалах конференцій, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Webof Science Core Collection, що в 2,4 рази більше порівняно з 2018 роком.

Це спільні публікації з дослідниками зі 150 наукових установта закладів вищої освіти.

Детальніше: https://bit.ly/33Ilec5

 2020-03-24

Профіль Національної академії педагогічних наук України у Scopus
Share