Міністерство освіти і науки України пропонує до обговорення проєкт нової редакції Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки.
Положення регулює зазначені питання та є обов’язковим для закладів вищої, фахової передвищої, післядипломної освіти, вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти з специфічними умовами навчання, закладів вищої духовної освіти та наукових установ усіх форм власності та сфер управління, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти. Проєкт розроблено на виконання статті 46 Закону України «Про вищу освіту», якою визначено, що такий порядок передбачає положення, затверджене центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Чине Положення, яке затверджено наказом Міністерства освіти України №245 від 15.07.1996 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 серпня 1996 р. за № 427/1452), є застарілим та не відповідає сьогоднішньому освітньому законодавству. Зауваження та пропозиції можна подати до 10 травня 2023 року.
Фото: pixabay.com
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Освітянам_обговорення
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ТА НАДАННЯ ЇМ АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПУСТКИ
Поширити