СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ ВІД В’ЄТНАМСЬКОГО УРЯДУ

СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ ВІД В’ЄТНАМСЬКОГО УРЯДУ

Уряд Соціалістичної Республіки В’єтнам відповідно до Угоди про співробітництво в галузі освіти, укладеної з урядом України, надає українським студентам стипендії на 2023-2024 навчальний рік.

Уряд Соціалістичної Республіки В’єтнам відповідно до Угоди про співробітництво в галузі освіти, укладеної з урядом України, надає українським студентам стипендії на 2023-2024 навчальний рік.
Пропонується 25 стипендій для здобуття вищої освіти за освітніми рівнями «бакалавр» та/або «магістр» у закладах вищої освіти за філологічними, природничими і технічними спеціальностями; 10 стипендій для навчання в аспірантурі та 5 стипендій для наукового стажування. Умови конкурсу представлені на сайті Міністерства освіти і науки України. Заявку на навчання можна подати до 15 червня 2023 року.
Фото: investinsouthvietnam.com
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_новини #НРАТ_Освітянам_новини #НРАТ_ГрантиМіжнароднаПідтримка
2023-06-02
ДОСЛІДЖЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ

ДОСЛІДЖЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Erasmus Student Network опублікувала звіт про результати дослідження, проведеного найбільшим у Європі проєктом ESNsurvey XIV, який виконується під керівництвом студентів та присвячений мобільності Еразмус+ та міжнародному обміну студентами.

Erasmus Student Network опублікувала звіт про результати дослідження, проведеного найбільшим у Європі проєктом ESNsurvey XIV, який виконується під керівництвом студентів та присвячений мобільності Еразмус+ та міжнародному обміну студентами.
Проєкт було розпочато у 2005 році як ключовий інструмент моніторингу розвитку Програми ЄС Еразмус+ та вивчення академічної мобільності в цілому. Звіт містить огляд досвіду та проблем студенства щодо академічної мобільності, а також рекомендації для національних органів влади, профільних європейських інституцій та закладів вищої освіти. Авторами звіту проаналізовано понад 10 тис. відповідей респондентів, отриманих під час спеціального опитування 2021 року для відслідковування мобільності. В основу дослідження покладено обміни, що відбуваються у сфері вищої освіти у рамках Еразмус+ відповідно до зобов’язань Хартії Еразмуса, а також дотримання університетами рамок якості.
Фото: ESNsurvey
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Освітянам_новини
2023-06-02
КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ЩОРІЧНОЇ ПРЕМІЇ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ЩОРІЧНОЇ ПРЕМІЇ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Міністерство освіти і науки оголосило конкурс на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

Міністерство освіти і науки оголосило конкурс на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.
Премія заснована урядовим рішенням 1 серпня 2012 року для відзначення особливих досягнень у розробленні та впровадженні інноваційних технологій у виробництво та виведення на ринок вітчизняної інноваційної продукції. На здобуття премії можуть претендувати роботи з доведеною практичною цінністю результатів, а також які мають та перспективу упровадження у господарську діяльність підприємств, окремих галузей промисловості та/або національної економіки в цілому, створення робочих місць у високотехнологічних галузях, які відповідають пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності. При оцінюванні поданих на конкурс заявок буде враховуватись кількість охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, що отримані в Україні і за кордоном та використані у роботі, кількість укладених у процесі виконання роботи ліцензійних угод на використання об’єктів права інтелектуальної власності та ноу-хау. Заявку на участь у конкурсі можна подати до 1 жовтня 2023 року.
Фото: скріншот
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_новини #НРАТ_Освітянам_новини #НРАТ_Інноваторам_новини
2023-06-02
ГРАНТИ НА ЛІТНЮ ШКОЛУ

ГРАНТИ НА ЛІТНЮ ШКОЛУ

З 29 серпня по 2 вересня 2023 року відбудеться літня школа Міжнародної дослідницької інфраструктури екстремального світла (ELI ERIC, Чехія).

З 29 серпня по 2 вересня 2023 року відбудеться літня школа Міжнародної дослідницької інфраструктури екстремального світла (ELI ERIC, Чехія).
Захід покликаний долучити молодих вчених до обговорення досліджень у галузі фізики, хімії, матеріалознавства питань генерації та застосування інтенсивних лазерних імпульсів і джерел частинок і випромінювання, керованих лазером. Під час навчання планується розглянути високопотужні лазери надкоротких імпульсів; генерацію когерентних і некогерентних рентгенівських імпульсів за допомогою короткоімпульсних лазерів; надшвидкісні методи візуалізації надкороткими рентгенівськими імпульсами; лазерне прискорення частинок та застосування у протонній терапії; лазери високої інтенсивності у ядерній фізиці; взаємодію лазерного випромінювання з конденсованим середовищем; фемтонауку; генерацію аттосекундних лазерних імпульсів. Окрім проведення лекцій та практичних занять, передбачена постерна сесія з конкурсом серед учасників. Українці, які бажають взяти участь у Літній школі, можуть претендувати на гранти, які покриють дорожні витрати, проживання, харчування та реєстраційний внесок. Заявку на участь можна подати до 20 серпня.
Фото: pixabay.com
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_новини #НРАТ_Освітянам_новини #НРАТ_ГрантиМіжнароднаПідтримка
2023-06-01
РОБОЧА ГРУПА ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ОСВІТИ ТА НАВЧАННЯ

РОБОЧА ГРУПА ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ОСВІТИ ТА НАВЧАННЯ

Європейський центр цифрової освіти оголосив конкурс на участь у робочій групі, яка працюватиме з вересня 2023 року по січень 2024 року.

Європейський центр цифрової освіти оголосив конкурс на участь у робочій групі, яка працюватиме з вересня 2023 року по січень 2024 року.
Її діяльність буде зосереджена на онлайн-освіті для забезпеченні «зеленого переходу» у контексті відповідної рекомендації Ради ЄС 2022 року. Планується систематизувати труднощі, з якими стикаються ключові учасники освіти при адаптації до змін у сфері сталого розвитку та визначити їх вплив на вирішення проблем амбівалентності у контексті «споживання технологій». До співпраці запрошуються професіонали з усіх галузей знань та секторів освіти, спеціалісти з формування політики, навчання на робочому місці, використання освітніх технологій, представники приватного сектору. Вони мають обізнані у проблематиці сталого розвитку та цифрової освіти; розуміти питання зв’язку між стійкістю та використанням технологій; представити власні ідеї. Заявку можна подати до 27 червня 2023 року.
Фото: скріншот
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_новини #НРАТ_Освітянам_новини
2023-06-01
МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ CHATGPT

МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ CHATGPT

На сайті Times Higher Education опублікована стаття Адріана Дж.

На сайті Times Higher Education опублікована стаття Адріана Дж.
Волбенка «Швидка розробка як академічна навичка: модель ефективної взаємодії із ChatGPT». У ній наголошується, що збір інформації від штучного інтелекту вимагає нового рівня навичок пошуку, який включає створення ефективних підказок, а також критичну навігацію та оцінку результатів. Незважаючи на активні дебати щодо доцільності використання штучного інтелекту у системі вищої освіти та оцінювання, вже зараз зрозуміло, що він буде використовуватись студентами незалежно від встановлених заборон й запровадження надійної ідентифікації спеціальними детекторами академічної доброчесності. Отже, нам потрібно змінити перестороги та почати розглядати використання штучного інтелекту як нову академічну навичку. Адже чат-боти ШІ, такі як ChatGPT, від початку задумувалися як помічники у системі пошуку інформації. Є усталена практика навчання студентів ефективним пошуково-дослідницьким навичкам, яка включає ефективний пошук у каталозі бібліотеки, пошук у базі даних, пошук за ключовими словами та використання логічних операторів, а коли літературу знайдено – розгортання методів skimming та сканування, таких як SQ3R, для пошуку корисної інформації. Наразі необхідно удосконалити модель ефективної роботи з інформацією для перетворення основних принципів швидкого проектування в академічну навичку. Адріан Дж. Волбенк пропонує модель ТАР (Topic, Action, Parameters /Тема, Дія, Параметри). Крок перший – ретельне визначення теми для найбільш точних та релевантних результатів (тема має бути сформульована точно та лаконічно, детально та конкретно, з урахуванням контексту). Крок другий – визначення мети та ролі для дії чи активності («написати резюме основних аргументів» або «діяти як учасник дебатів/філософ» дозволить спрямувати бота відповідно до вашого пріоритету). Третій крок – вказати додаткові деталі або обмеження, щоб уточнити відповідь (довжина відповіді, посилання, пояснення чи висновки). Без цього результати будуть надто розпливчастими чи узагальненими, щоб відповідати академічному стандарту вищої освіти, крім того, вони можуть створити когнітивне перевантаження надмірною сторонньою, недоречною чи ненадійною інформацією. Але відповідне навчання студентів та плекання у них критичного мислення дозволять використовувати ШІ в цілому та ChatGPT як зручний інструмент роботи з інформацією.
Фото: pixabay.com
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_ШтучнийІнтелект #НРАТ_Освітянам_новини
2023-06-01
UNIVERSITY STARTUP WORLD CUP

UNIVERSITY STARTUP WORLD CUP

Український фонд стартапів спільно з Venture Cup за підтримки Міністерства освіти та науки України, YEP, Academ.

Український фонд стартапів спільно з Venture Cup за підтримки Міністерства освіти та науки України, YEP, Academ.
City, 1991 Accelerator, Inscience та Vacuum Deep Tech Acceleration оголосили про початок відбору українських студентських стартапів на участь в «University Startup World Cup». Захід покликаний об’єднати найкращі університетські стартапи з усього світу. Переможець отримає можливість презентувати свій проєкт у Venture Cup в Данії, взяти участь у міжнародному змаганні «Найкращий університетський стартап у світі» та у разі успіху взяти участь у буткемпі, отримати індивідуальні поради від провідних експертів індустрії, підготуватися до пітчингу. Згідно з визначеними критеріями відбору, старпап повинен мати у числі співзасновників принаймні одного афілійованого з університетом, знаходитись на ранній стадії та команду з розмовною англійською. Заявку на участь можна подати до 11 червня 2023 року.
Фото: скріншот
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_новини #НРАТ_Освітянам_новини #НРАТ_Інноваторам_новини
2023-06-01
ЮНЕСКО: НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ЗІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

ЮНЕСКО: НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ЗІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

На сайті Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) опубліковано звіт «Картографування схвалених урядом навчальних програм ШІ», підготовлений відділом з технологій і штучного інтелекту в освіті групи «Майбутнє навчання та інновацій».

На сайті Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) опубліковано звіт «Картографування схвалених урядом навчальних програм ШІ», підготовлений відділом з технологій і штучного інтелекту в освіті групи «Майбутнє навчання та інновацій».
Упровадження штучного інтелекту вже докорінно змінило спосіб взаємодії людей у своїх суспільствах, що робить актуальними питання захисту прав людини, юридичної відповідальності, філософських аспектів використання штучного інтелекту та його подальшого розвитку. ШІ продовжить змінювати природу життя та роботи, і тому його базове розуміння зараз є критично важливим компонентом у концепції «освіченого громадянина», незалежно від того, стане він фахівцем з ШІ чи ні. Ураховуючи важливість компетенцій ШІ, траєкторії розвитку цієї галузі та інтеграції ШІ в інші сфери, доволі дивно, що так мало країн офіційно інтегрували цю тематику в освіту. Розуміння того, що таке штучний інтелект, як він працює та що він може робити, дає учням можливість краще розуміти свій світ, відстоювати власні права та права інших, а також використовувати технології і дані для суспільного блага. Уряди мають забезпечити створення навчальних програм ШІ з чітко визначеними результатами навчання, узгоджених з цілями національної політики та міжнародними стандартами прав людини та етики. Вони мають також заохочувати освітян до розвитку креативності студентів у сфері ШІ, розуміння етики, розуміння алгоритмів і даних, що лежать в основі інструментів ШІ. До розробки та упровадження навчальних програм з штучного інтелекту має застосовуватись гуманістичний підхід, щоб забезпечити захист фундаментальних прав людей (включаючи конфіденційність даних), сприяти інклюзії та справедливості. Технологія штучного інтелекту є новою предметною галуззю для шкіл у всьому світі. Урядам, школам і вчителям не вистачає знань для визначення компетенцій ШІ та розробки відповідних навчальних програм. У цьому дослідженні проаналізовані існуючі навчальні програми ШІ, зокрема – їх зміст та результати навчання, окреслено механізми розробки, валідації, узгодження, навчальних інструментів. Подано міркування щодо розроблення національних навчальних планів або інституційних програм навчання та упровадження стратегій розвитку компетенцій ШІ. Вивчено поточну практику розроблення та упровадження програм ШІ у початковій та середній школі. Під навчальними програмами ШІ у рамках даного дослідження розуміються структуровані програми навчання, що охоплюють тематику, пов’язану зі ШІ, які схвалені національним або регіональним урядом та орієнтовані на учнів загальноосвітніх шкіл. Воно не стосується навчальних програм, розроблених для закладів спеціалізованої технічної та професійної освіти, ЗВО та неформального навчання.
Детальніше: https://is.gd/WvtDQJ
Фото: скріншот
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_ШтучнийІнтелект #НРАТ_Освітянам_новини
2023-05-31
ПОРАДИ ЩОДО ОБРАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕТОДІВ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

ПОРАДИ ЩОДО ОБРАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕТОДІВ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

На сайті Times Higher Education опублікована стаття Джона Райті та Карла Шервуда «Поради щодо впровадження правильної технології для змішаного навчання».

На сайті Times Higher Education опублікована стаття Джона Райті та Карла Шервуда «Поради щодо впровадження правильної технології для змішаного навчання».
У ній автори пропонують почати із простого: попрактикуватися та подумати, яка ІТ-підтримка доступна при виборі онлайн-інструментів для змішаних курсів. Вони наголошують, що перехід до змішаного навчання відкрив нові обрії для використання новітніх технологій, але постає проблема їх вибору та ефективного застосування. На підтримку тих, хто зацікавлений в освітніх інноваціях, автори підготували сім порад. По-перше, почніть із формулювання результатів навчання, які мають бути відправною точкою для побудови курсу. Знання і навички, які ви хочете, щоб могли продемонструвати ваші студенти, визначатимуть ваш вибір технології. По-друге, забезпечте своєчасну технічну підтримку: перевірте пакет програмного забезпечення, доступний у вашому університеті, адже задіяння його можливостей спростить роботу. По-третє, подумайте про масштаб та обирайте інструменти, які заощадять час. Подумайте, наприклад, про створення інтерактивного онлайн-модуля, де учні можуть отримувати негайний зворотний зв’язок, відповідаючи на контрольні питання; створення дискусійного форуму; вбудовані інструменти попередньо заповнених коментарів. По-четверте, спрощуйте і постійно практикуйтеся. Оберіть один інструмент, спробуйте його освоїти, створіть пісочницю, де ви зможете його дослідити і отримати уявлення про весь його функціонал. Саме практика призводить до досконалості. По-п’яте, інтегруйте технології у навчання, розуміючи очікування учнів та необхідний рівень їх залученості. Здобувачі освіти повинні розуміти мету заняття і те, як воно покращує їхнє навчання. По-шосте, узгоджуйте процес навчання з використовуваними інструментами та оцінюванням. Обраний інструмент та очікувана онлайн-активність слухачів курсу повинні бути тісно інтегровані з оцінкою отриманих результатів. По-сьоме, тестуйте разом зі студентами, постійно вивчайте, наскільки нова онлайн-діяльність допомагає навчанню; визначайте, як можна щось змінити або покращити, у т.ч. покладаючись на зворотний зв’язок.
Фото: pixabay.com
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Освітянам_новини
2023-05-31
ALL DIGITAL ACADEMY

ALL DIGITAL ACADEMY

В рамках проєкту ЄС із підтримки освітян у сфері нових технологій, який реалізується упродовж 2022-2024 років, створена нова платформа ALL DIGITAL Academy.

В рамках проєкту ЄС із підтримки освітян у сфері нових технологій, який реалізується упродовж 2022-2024 років, створена нова платформа ALL DIGITAL Academy.
Вона пропонує інструменти підвищення кваліфікації за новими цифровими технологіями, зміцнення потенціалу та підключення навчальних центрів для цифрової трансформації, подолання розриву у цифрових навичках. Цифрові технології постійно розвиваються, серед них найбільш затребувані останнім часом – технології штучного інтелекту та інтернету речей. ALL DIGITAL Academy, яка знаходиться на стику навчання, інновацій і технологій, слідуватиме Плану дій з цифрової освіти, згідно з яким цифрові компетенції є ключовими навичками для усіх освітян. Очікується, що педагогічні та науково-педагогічні працівники зможуть підвищувати на платформі свої знання щодо новітніх цифрових технологій завдяки участі в онлайн-тренінгах; розвиватимуть навички викладання, використовуючи інструменти самооцінки, методології навчання та викладання; об’єднаються у спільноту практиків, щоб ділитися кращим досвідом. Наразі ALL DIGITAL Academy запускає відкриті масові онлайн-курси з питань штучного інтелекту та інтернету речей; надає доступ до відкритих освітніх ресурсів OER; пропонує ресурси та інструменти на основі Digital Competence Framework for Citizens.
Фото: скріншот
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_новини #НРАТ_Освітянам_новин #НРАТ_ОсвітаОнлайн #НРАТ_ВідкритаНаука
2023-05-31