Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт стандарту вищої освіти зі спеціальності 014 «Середня освіта» на другому (магістерському) рівні вищої освіти.


Документ містить вимоги до рівня освіти осіб, які можуть навчатись за освітніми програмами спеціальності 293, очікувані результати навчання, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня, перелік обов’язкових компетентностей і результатів навчання, форми атестації тощо. Зауваження та пропозиції можна подати до 3 квітня 2023 року.
Детальніше: https://bit.ly/3YVfTt6, https://bit.ly/3YVhkYw
Фото: pixabay.com
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Освітянам_Обговорення

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА»
Поширити