Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт стандарту вищої освіти зі спеціальності 113 «Прикладна математика» на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
Цей стандарт містить вимоги до освітніх програм в частині обсягу кредитів ЄКТС, необхідного для здобуття освітнього ступеня «магістр»; рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за відповідною освітньою програмою, та результатів їх навчання; переліку обов’язкових компетентностей випускника; нормативного змісту підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованого у термінах результатів навчання; форм атестації здобувачів вищої освіти; вимог до створення міждисциплінарних освітньо-наукових програм. Заклади вищої освіти при формуванні освітніх програм можуть зазначати додаткові вимоги до компетентностей і результатів навчання; випускники можуть працювати на первинних посадах, за професіями, які визначені Національним класифікатором України. Зауваження та пропозиції до проєкту Стандарту можна подати до 11 червня 2023 року.
Фото:pixabay.com
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Освітянам_обговорення
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 113 «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА»
Поширити