У комюніке, підписаному лідерами G7 у Хіросімі 20 травня 2023 року, розглядається широке коло питань у сфері політики, економіки, гуманітарної сфери та окремо представлене бачення перспектив розвитку науки, техніки, цифровізації і штучного інтелекту.
Зокрема, у частині цифровізації визнається, що технологічна трансформація зміцнює суспільства, економіку та систему управління. Але темпи технологічного розвитку прискорюються й необхідно вирішувати нові проблеми, виявляти потенційні прогалини, не припускаючись фрагментації у глобальному управлінні технологіями. У таких сферах, як штучний інтелект (ШІ), метавсесвіт та квантові технології потрібне ефективне управління на засадах справедливості, підзвітності, прозорості, безпеки, поваги до приватного життя та прав людини, основних свобод і захисту персональних даних. Необхідна співпраця з технологічними компаніями та іншими зацікавленими сторонами для забезпечення відповідального упровадження інновацій і технологій та утвердження безпеки в якості основного пріоритету. Наразі існує потреба в інклюзивному діалозі через відповідні форуми (зокрема – Глобальний технологічний форум ОЕСР) з усіма зацікавленими сторонами щодо цифрових питань. Багатосторонні підходи також важливі для розроблення стандартів штучного інтелекту на засадах поваги до юридично обов’язкових рамок, прозорості, відкритості, справедливості, неупередженості, конфіденційності та інклюзивності. G7 наголошує на важливості міжнародних дискусій щодо управління штучним інтелектом та сумісності між структурами управління ШІ й визнає, що підходи та політичні інструменти для досягнення спільного бачення надійного штучного інтелекту можуть відрізнятися між країнами. Також G7 підтримує розроблення інструментів для надійного ШІ за допомоги міжнародних організацій, буде заохочувати розробку й прийняття відповідних міжнародних технічних стандартів для ШІ. Наразі необхідно проаналізувати можливості та виклики генеративного штучного інтелекту, який стає все більш помітним у країнах і секторах, провести аналіз впливу політичних розробок і глобального партнерства. Для цього започатковується Хіросімський процес обговорення актуальних питань генеративного штучного інтелекту у форматі співпраці робочої групи G7 та ОЕСР. Основна увага буде приділена управлінню ШІ, захисту прав інтелектуальної власності (у т.ч. авторських прав), забезпеченню прозорості, реагуванню на маніпуляції інформацією, а також відповідальному використанню цих технологій. G7 вітає План дій зі сприяння глобальній сумісності між інструментами надійного штучного інтелекту та визнає потенціал технологій і віртуальних світів, для розвитку інноваційних можливостей в усіх галузях промисловості та суспільства. G7 підтверджує зацікавленість співробітництва у дослідженнях і практичних розробках комп’ютерних технологій та доручає своїм міністрам разом із ОЕСР розробити колективний підхід у цій сфері щодо сумісності, портативності та єдиних стандартів, а також шляхів подальшого сприяння цифровій торгівлі. G7 наголошує, що транскордонні потоки даних, інформації, ідей та знань створюють більшу продуктивність, більше інновацій та сприяють сталому розвитку, водночас піднімаючи проблеми, пов’язані з конфіденційністю, захистом даних, захистом інтелектуальної власності та безпекою, у т.ч. у сфері даних та хмарної інфраструктури. Необхідно й надалі сприяти вільному потоку довірчих даних для пожвавлення розвитку цифрової економіки за умов дотримання законних суспільних інтересів. G7 вітає Декларацію ОЕСР про державний доступ до персональних даних, що зберігаються суб’єктами приватного сектору, як інструмент підвищення довіри до транскордонних потоків даних і виступає проти фрагментації інтернету та використання цифрових технологій для порушення прав людини. Непересічне значення мають питання безпеки та стійкості цифрової інфраструктури. Тому буде продовжене обговорення ринкових тенденцій щодо відкритих, сумісних підходів, безпечної, стійкої та усталеної архітектури даних. G7 визнає необхідність подолання цифрового розриву та важливість ініціатив цифрової інтеграції й вирішення проблем міст («розумні міста»), сприяння інклюзивному розвитку, мобільності цифрових експертів, збільшення цифрового доступу на засадах справедливості, універсальності, доступності, безпеки, сумісності, захисту персональних даних, поваги до прав людини.
Фото: pixabay.com
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_ШтучнийІнтелект
КОМЮНІКЕ ЛІДЕРІВ G7 У ХІРОСІМІ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА ШІ
Поширити