На сайті Організації економічного співробітництва та розвитку опубліковано звіт «Зростання цін на енергоносії та продуктивність: короткострокова проблема, довгострокова вигода?» із серії «Робочі документи департаменту економіки ОЕСР».
Наголошується, що стрімке зростання цін на енергоносії викликало занепокоєння щодо ризиків, які цінові шоки створюють для продуктивності підприємств та «зеленого» переходу. У звіті на основі історичних даних оцінюється вплив змін цін на енергоносії на продуктивність підприємств у коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі. Доведено, що після зростання цін на енергоносії підприємства зменшують завантаження своїх потужностей, а їхня продуктивність скорочується. Підвищення цін на енергоносії на 5% призводить до зниження продуктивності на 0,4% упродовж року. Однак у середньостроковій перспективі підприємства можуть продемонструвати приріст продуктивності: підвищення цін на енергоносії на 10% через чотири роки призведе до зростання продуктивності на 0,9 відсоткових пункти. Цей приріст є більш вірогідним у менш енергоємних секторах, але, як правило, не реалізується у випадку більш значних цінових шоків. Каналом зростання продуктивності можуть бути інвестиції, здійснені безпосередньо перед значним зростанням цін.
Фото: скріншот
#НРАТ_Усі_новини
ОЕСР: ЗРОСТАННЯ ЦІН НА ЕНЕРГОНОСІЇ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ
Поширити