Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проєкт наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.03.2016 № 292, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08 квітня 2016 р. за № 532/28662».

Проєкт акта розроблено відповідно до пункту 10 частини першої статті 13 Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»

Метою проєкту наказу є уточнення Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення, а також встановлення таблиць відповідності для переоформлення ліцензій та сертифікатів про акредитацію на підготовку фахівців за спеціалізаціями спеціальності 015 «Професійна освіта».

Зауваження та пропозиції приймаються до 08 серпня 2019 року.

Детальніше – https://bit.ly/2V8psFO

2019-07-10

Проєкт наказу щодо уточнення переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти
Поширити