Знайдено 2623 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Деленко Валентина Богданівна. Українська дитяча література як засіб виховання толерантності у дітей дошкільного віку (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). : Кандидат педагогічних наук : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2023-05-26; . Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 0423U100082.
Нечепорук Яна Сергіївна. Іншомовна підготовка в історії розвитку вітчизняної професійної освіти у льотних навчальних закладах України (друга половина ХХ ‒ початок ХХІ століття) : Доктор педагогічних наук : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2023-05-12; . Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 0523U100080.
Мухацький Матеуш .... Теорія та освітня практика використання інформаційних технологій у розвитку особистостей у Республіці Польща : Доктор педагогічних наук : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2023-02-28; . Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ, 0523U100044.
Юзик Ольга Протасіївна. Теоретичні та методичні засади підготовки вчителя інформатики у Польщі (друга половина ХХ – поч. ХХI ст.) : Доктор педагогічних наук : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2022-12-28; . Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – Рівне, 0523U100003.
Слуцький Ярослав Сергійович. Теорія і практика соціально-педагогічного супроводу іноземних студентів у системі вищої освіти США : Доктор педагогічних наук : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2022-12-22; . Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет". – Слов'янськ, 0523U100001.
Куліченко Алла Костянтинівна. Теоретичні та методичні засади інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США : Доктор педагогічних наук : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2021-12-29; . Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми, 0522U100022.
Русин Галина Андріївна. Тенденції розвитку української етнопедагогіки на західноукраїнських землях (1772-1939 рр.) : Доктор педагогічних наук : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2021-12-22; . Житомирський державний університет імені Івана Франка. – Житомир, 0521U102123.
Гоголь Наталія Валеріївна. Культурологічні основи змісту шкільної літературної освіти в історико-педагогічному вимірі (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) : Доктор педагогічних наук : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2021-12-23; . Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України. – Київ, 0521U102120.
Євсович Роман Васильович. Гуманізація та гуманітаризація вищої освіти України кінця XX початку XXI століть (1985–2012 рр.) : Кандидат педагогічних наук : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2021-09-28; . Рiвненський державний гуманiтарний унiверситет. – Рівне, 0421U103821.
Мартьянова Марія Євгеніївна. Педагогічна та науково просвітницька діяльність Алена (Еміля-Огюста Шартьє) (1868-1951) : Кандидат педагогічних наук : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2021-09-29; . Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 0421U103771.
Знайдено 2623 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Поширити
Оновлено: 2021-04-02