Знайдено 337637 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Керівник: Отенко Ірина Павлівна. Удосконалення збутової політики підприємства. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. № 0222U004651
Керівник: Балко Ольга Іванівна. Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів. Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного Національної академії наук України. № 0222U004650
Керівник: Максименко Олег Павлович. Дослідження енергосилових і кінематичних параметрів та зносу валків з урахуванням поздовжньої сталості процесу при листовому та сортовому прокатуванні. Дніпровський державний технічний університет. № 0222U004649
Филик Олег Зеновійович. Особливості та наслідки політики європейського мультикультуралізму (на прикладі Великої Британії) : Доктор філософії : спец.. 052 - Соціальні та поведінкові науки. Політологія : захищена 2022-09-16; . Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 0822U100946.
Чорнопищук Роман Миколайович. Мультимодальні принципи надання допомоги хворим з опіками: профілактика, діагностика, лікування (експериментально-клінічне дослідження) : Доктор медичних наук : спец.. 14.01.03 - Хірургія : захищена 2022-09-23; . Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова. – Вінниця, 0522U100084.
Шиманська Іванна Єлисеївна. Мутації гена ATP7B у пацієнтів з ідіопатичними гепатобіліарними порушеннями та хворобою Вільсона : Доктор філософії : спец.. 091 - Біологія. Біологія : захищена 2022-09-20; . Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 0822U100947.
Захарчук Оксана Олегівна. Моделювання фільтраційних процесів у неоднорідних нафтогазоносних пластах : Доктор філософії : спец.. 185 - Нафтогазова інженерія та технології : захищена 2022-09-25; . Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка". – Полтава, 0822U100948.
Бачун Лілія Ігорівна. Ономастикон української прози про національно-визвольний рух першої половини ХХ ст. : Доктор філософії : спец.. 035 - Гуманітарні науки. Філологія : захищена 2022-09-23; . Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 0822U100944.
Квашніна Анастасія Андріївна. Діагностика, прогнозування та профілактика післяопераційних перитонеальних спайок у дітей : Доктор філософії : спец.. 222 - Медицина : захищена 2022-09-22; . Одеський національний медичний університет. – Одеса, 0822U100945.
Керівник: Фрадинський Олександр Анатолійович. Інформаційне забезпечення процесу управління ризиками. Університет державної фіскальної служби України. № 0222U004642
Знайдено 337637 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Поширити