Знайдено 352908 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Керівник: Разумова Катерина Миколаївна. Наукові засади створення та розвитку інфраструктури мультимодальних транспортно-логістичних кластерів.. Національний авіаційний університет. № 0224U031778
Косовець Маргарита Валеріївна. Лінгвопрагматична характеристика персонажа-сищика в англомовному художньому дискурсі : Доктор філософії : спец.. 035 - Філологія : захищена 2024-06-14; . Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Одеса, 0824U002237.
Чумак Ірина В’ячеславівна. Інноваційні засади формування та реалізації публічної політики у сфері продовольчої безпеки в Україні : Доктор філософії : спец.. 281 - Публічне управління та адміністрування : захищена 2024-07-01; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 0824U002235.
Чепела Леся Ігорівна. Особливості теплофізичних властивостей нанорозмірних композитів з розвинутим інтерфейсом : Доктор філософії : спец.. 104 - Фізика та астрономія : захищена 2024-07-01; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 0824U002236.
Овчарук Евеліна Вікторівна. Організаційно-­правові механізми взаємодії публічної влади та бізнесу : Доктор філософії : спец.. 281 - Публічне управління та адміністрування : захищена 2024-07-01; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 0824U002234.
Керівник: Марченко Олена Анатоліївна. Науково-практичні основи методики розслідування кримінальних правопорушень. Одеський державний університет внутрішніх справ. № 0224U031775
Керівник: Орлов Анатолій Тимофійович. Розроблення 3D векторного сенсора інфразвуку акустичної головки самонаведення на основі мікромеханічних термодавачів. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". № 0224U031774
Керівник: Батрименко Олег Володимирович. Удосконалення механізмів взаємодії в системі "влада-бізнес-громадянське суспільство" в умовах євроінтеграції. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. № 0224U031773
Закопець Михайло Львович. Формування фахової компетентності майбутніх виконавців-духовиків у процесі модернізації вітчизняної музичної освіти : Доктор філософії : спец.. 011 - Освітні, педагогічні науки : захищена 2024-06-20; . Рiвненський державний гуманiтарний унiверситет. – Рівне, 0824U002228.
Ільєнков Олександр Олегович. Адміністративно-правовий механізм реалізації функцій прокуратури. : Кандидат юридичних наук : спец.. 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право : захищена 2024-05-24; . Приватна установа "Науково-дослідний інститут публічного права". – Київ, 0424U000160.
Знайдено 352908 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит

Оновлено: 2024-06-14