Громадське обговорення проєкту наказу щодо проставлення апостиля на офіційних документах

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт наказу «Про затвердження Порядку проставлення апостиля в Міністерстві освіти і науки України на офіційних документах, що стосуються сфери освіти і науки.

2021-01-27

Громадське обговорення системи наукової і науково-технічної експертизи

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу».

2020-12-10

Обговорення проєкту участі України в ЄЗК

Міністерство освіти і науки України проводить обговорення щодо участі українських вчених та дослідників у реалізації Європейського зеленого курсу (ЄЗК).

2020-12-07

Громадське обговорення проєкту Орієнтовного плану МОН щодо проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Орієнтовного плану Міністерства освіти і науки України щодо проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік.

2020-11-19

Громадське обговорення змін до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення порівняльну проєкт наказу МОН “Про внесення змін до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН від 15 січня 2018 року № 32”.

2020-08-27

Громадське обговорення проєкту Порядку конкурсного відбору наукових досліджень і розробок

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Порядку проведення Міністерством освіти і науки України конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок, які виконуються закладами вищої освіти та науковими установами державної форми власності,  що належать до сфери управління

2020-08-26

Громадське обговорення змін до Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 494». 

2020-07-31

Громадське обговорення проєкту Порядку скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Порядку скасування рішення  про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації, розроблений з метою реалізації абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону України «Про вищу освіту».

2020-07-14

Громадське обговорення проєкту розпорядження Уряду щодо розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні до 2026 року

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції державної програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні до 2026 року»

2020-07-14

Громадське обговорення проєкту розпорядження Уряду щодо Концепції реалізації державної політики розвитку українських е-інфраструктур до 2023 року

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики розвитку українських е-інфраструктур до 2023 року та затвердження Плану заходів щодо її реалізації».

2020-07-09