Громадське обговорення проєкту наказу МОН щодо змін до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2021 році

Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проєкт наказу щодо змін до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році.

2021-03-29

Громадське обговорення проєкту наказу МОН щодо затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти»

Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проєкт наказу «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти».

2021-03-11

Громадське обговорення проєкту Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду та міжнародні студентські олімпіади, що проводяться на території України

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт «Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду, міжнародні студентські олімпіади, що проводяться на території України».

2021-03-03

Громадське обговорення особливостей ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове

2021-02-24

Громадське обговорення проєкту наказу щодо проставлення апостиля на офіційних документах

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт наказу «Про затвердження Порядку проставлення апостиля в Міністерстві освіти і науки України на офіційних документах, що стосуються сфери освіти і науки.

2021-01-27

Громадського обговорення проєкту Урядової постанови щодо ідентифікації профілю освітніх програм підготовки фахівців

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання гармонізації переліку галузей знань і спеціальностей з Міжнародною стандартною класифікацією освіти».

2021-01-19

Громадське обговорення проєкту Орієнтовного плану МОН щодо проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Орієнтовного плану Міністерства освіти і науки України щодо проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік.

2020-11-19

Громадське обговорення проєкту наказу щодо Вимог до міждисциплінарних освітніх програм

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт наказу «Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх програм».

2020-11-19

МОН пропонує для громадського обговорення проєкт Положення про дуальну форму здобуття освіти

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти. 

2020-11-09

МОН пропонує для громадського обговорення змін до Порядку формування мінімального розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку формування мінімального розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти на основі індикативної собівартості». 

2020-11-09