Громадське обговорення проєкту наказу щодо проставлення апостиля на офіційних документах

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт наказу «Про затвердження Порядку проставлення апостиля в Міністерстві освіти і науки України на офіційних документах, що стосуються сфери освіти і науки.

2021-01-27

Громадського обговорення проєкту Урядової постанови щодо ідентифікації профілю освітніх програм підготовки фахівців

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання гармонізації переліку галузей знань і спеціальностей з Міжнародною стандартною класифікацією освіти».

2021-01-19

Громадське обговорення проєкту Орієнтовного плану МОН щодо проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Орієнтовного плану Міністерства освіти і науки України щодо проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік.

2020-11-19

Громадське обговорення проєкту наказу щодо Вимог до міждисциплінарних освітніх програм

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт наказу «Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх програм».

2020-11-19

МОН пропонує для громадського обговорення змін до Порядку формування мінімального розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку формування мінімального розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти на основі індикативної собівартості». 

2020-11-09

МОН пропонує для громадського обговорення проєкт Положення про дуальну форму здобуття освіти

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти. 

2020-11-09

Громадське обговорення Умов прийому до закладів вищої освіти України у 2021 році

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт наказу «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році». 

2020-09-15

Громадське обговорення нової редакції Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення нову редакцію Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

2020-09-10

Громадське обговорення змін до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення порівняльну проєкт наказу МОН “Про внесення змін до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН від 15 січня 2018 року № 32”.

2020-08-27

Громадське обговорення проєкту Порядку конкурсного відбору наукових досліджень і розробок

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Порядку проведення Міністерством освіти і науки України конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок, які виконуються закладами вищої освіти та науковими установами державної форми власності,  що належать до сфери управління

2020-08-26