Громадське обговорення проєкту наказу щодо діяльності молодих вчених

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2015 року № 1287».

2021-08-30

Громадське обговорення проєкту Указу Президента щодо Національної премії України імені Бориса Патона

Міністерство освіти і науки пропонує для обговорення проєкт Указу Президента «Питання Національної премії України імені Бориса Патона та підвищення ефективності підтримки наукової та науково-технічної діяльності молодих вчених».

2021-08-11

Громадське обговорення законопроєкту «Про основні засади формування та реалізації пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні»

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення законопроєкт «Про основні засади формування та реалізації пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні».

2021-05-26

Громадське обговорення Концепції цифрової трансформації освіти і науки

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Концепції цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року.

2021-05-25

Громадське обговорення проєкту постанови Уряду «Про затвердження Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року»

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року».

2021-05-17

Громадське обговорення проєкту порядку надання державної підтримки у рамках Міжнародній європейській інноваційній науково-технічній програмі «EUREKA»

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у Міжнародній європейській інноваційній науково-технічній програмі «EUREKA».

2021-05-17

Громадське обговорення проєкту Порядку присудження наукового ступеня доктора наук

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Порядку присудження наукового ступеня доктора наук.

2021-05-14

Громадське обговорення проєкту переліку наукових спеціальностей за галузями науки

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт переліку наукових спеціальностей за галузями науки – проєкт наказу «Про затвердження переліку наукових спеціальностей за галузями науки, відповідно до яких присуджуються наукові ступені кандидата наук і доктора наук». 

2021-05-13

Громадське обговорення проєкту про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо Національного фонду досліджень України

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Зміни стосуються Національного фонду досліджень України.

2021-05-13

Громадське обговорення проєкту порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової СВР

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії».

2021-05-13