Громадське обговорення проєкту змін до переліку спеціальностей, за якими проводиться кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня магістра

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 354 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня магістра».

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 354 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня магістра».

Документ приводить зазначений акт у відповідність до нової редакції Закону України «Про вищу освіту» після набрання чинності 16.01.2020 року Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти». Зокрема, статтею 6 цього Закону України передбачено, що  атестація осіб на першому (бакалаврському) та/або другому (магістерському) рівнях вищої освіти може включати єдиний державний кваліфікаційний іспит, який проводиться за спеціальностями, визначеними Кабінетом Міністрів України.

Зауваження та пропозиції до проєкту можна подати до 13 березня 2020 року.

Детальніше: https://bit.ly/2OHoQF2

2020-02-11

Фото: МОН

2020-02-11
Поширити

Громадське обговорення проєкту змін до Положення про акредитацію освітніх програм

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт змін до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 11 липня 2019 року № 977.

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт змін до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 11 липня 2019 року № 977.

Проєкт приводить зазначене Положення у відповідність до нової редакції Закону України «Про вищу освіту», обумовленої прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» від 18 грудня 2019 року № 392-IX, а також уточнює процедури акредитації.

Зауваження та пропозиції до проєкту можна подати до 13 березня 2020 року. 

Детальніше: https://bit.ly/2ShOP8s

2020-02-10

Фото: МОН

2020-02-10
Поширити

Громадське обговорення проєкту Методичних рекомендацій щодо конкурсного відбору науково-педагогічних працівників

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт Методичних рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів).

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт Методичних рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів).

Зауваження та пропозиції до проєкту можна подати до 23 лютого 2020 року

Детальніше: https://bit.ly/2upQKi6

2020-02-07

Фото: МОН

2020-02-07
Поширити

Громадське обговорення проєкту урядової постанови щодо форми сертифіката про акредитацію освітньої програми

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку».

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку».

Проєктом передбачається затвердити форму сертифіката про акредитацію освітньої програми та новий Порядок оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію освітньої програми. Також проєкт постанови унормовує питання видачі дублікатів сертифікатів залежно від органу акредитації.

Зауваження та пропозиції до проєкту можна подати до 24 лютого 2020 року.

Детальніше: https://bit.ly/38kjnM9

2020-02-07

Фото: МОН

2020-02-07
Поширити

Громадське обговорення проєкту урядової постанови щодо внесення змін до Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів».

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів».

Проєкт постанови розроблено з метою приведення відповідного Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. № 363, у відповідність до Бюджетного кодексу України та Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» та «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

Документом передбачається унормування відбору виконавців державного замовлення серед закладів вищої освіти приватної власності та доповнення Порядку нормами, що регулюють розміщення регіонального замовлення.

Пропозиції та зауваження до проєкту можна подати до 29 лютого 2020 року.

Детальніше: https://bit.ly/2SheKgx

2020-02-07

Фото: МОН

2020-02-07
Поширити

Громадське обговорення проєкту урядової постанови щодо фінансування у ЗВО пріоритетів НДіНТР

 Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 639».

Цим проєктом акта  передбачено, що у 2020 році за бюджетною програмою 2201390 «Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти» будуть профінансовані лише заклади вищої освіти, наукові напрями яких віднесені до кваліфікаційної групи А, залишаючи можливість одержання фінансування з 2021 року закладами вищої освіти, наукові напрями яких віднесені до кваліфікаційної групи Б.

Також проєкт акта вносить зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті  Міністерству освіти і науки для підтримки пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти, який затверджено вищевказаною постаново. Особливістю пропонованих змін є новий підхід щодо визначення cередньорічного обсягу коштів. Запропоновано з 2021 року та у наступних роках при розрахунку cередньорічного обсягу коштів не враховувати кошти загального фонду закладу вищої освітиотримані на виконання науково-дослідних робіт за науковим напрямом. 

Додано уточнення, що відбуватиметься спрямування бюджетних коштів виключно на окремі наукові напрями, віднесені до кваліфікаційної групи А або Б.

Щорічно до 15 лютого відбуватиметься оприлюднення на офіційному вебсайті МОН звітів закладів вищої освіти про використання коштів за цією бюджетною програмою.

Зауваження і пропозиції  до проекту можна подати до 6 лютого 2020 року. 

Детальніше: https://bit.ly/2OuxNl8

2020-02-04

Фото: МОН

2020-02-04
Поширити

Громадське обговорення проєкту наказу МОН щодо регульованих професій

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт наказу «Про затвердження Переліку спеціальностей, здобуття ступеня освіти з яких необхідне для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання».

Проєкт наказу розроблено з метою затвердження Переліку спеціальностей, здобуття ступеня освіти з яких необхідне для доступу до регульованих професій. Документ має сприяти узгодженості процесів визнання освітніх та професійних кваліфікацій присвоєних закладами вищої освіти України в Європейському просторі вищої освіти.

Зауваження і пропозиції можна подати до 2 березня 2020 року.

Детальніше: https://bit.ly/2ttGSTQ

2020-02-04

Фото: МОН

2020-02-04
Поширити

Громадське обговорення проєкту урядової постанови щодо нормативів чисельності студентів та надання ЗВО статусу національного

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Проєктом передбачається скасування нормативів чисельності студентів (курсантів) денної форми навчання на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації державної форми власності для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та Порядку надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу.

Зауваження та пропозиції до проєкту можна подати  до 16 лютого 2020 року.

Детальніше: https://bit.ly/2vQvWR9

2020-02-04

Фото: МОН

2020-02-04
Поширити

Громадське обговорення проєктів змін до наказів Міністерства

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт змін до наказів МОН щодо порядку прийому на здобуття вищої та професійно-технічної освіти, зокрема: 

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт змін до наказів МОН щодо порядку прийому на здобуття вищої та професійно-технічної освіти, зокрема: 

– Наказу від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 31 травня 2016 року за № 795/28925; 

– Наказу від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 01 липня 2016 року за № 907/29037.

Пропозиції та зауваження можна подати до 12 лютого 2019 року.  

Детальніше: https://bit.ly/2uonIPb

2020-01-21

Фото: прес-служба МОН

2020-01-21
Поширити

Громадське обговорення проєкту урядової постанови щодо національної рамки кваліфікацій

МОН пропонує до громадського обговорення проєкт постанови про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження національної рамки кваліфікацій».

МОН пропонує до громадського обговорення проєкт постанови про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження національної рамки кваліфікацій».

Мета нормативно-правового акту – коригування кількості рівнів Національної рамки кваліфікацій відповідно до Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя, а також співвіднесення рівнів Національної рамки кваліфікацій з рівнями освіти та освітніми кваліфікаціями.

Зауваження і пропозиції можна подати до  1 лютого 2020 року.

Детальніше: https://bit.ly/30Be6N8

2020-01-20

Фото: прес-служба МОН

2020-01-20
Поширити