Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту зі створення на базі закладів вищої освіти та наукових установ мережі стартап-школа-інкубатор-акселератор».

Документ покликаний підвищити рівень залученості науковців до інноваційної діяльності, впровадження (комерціалізації) результатів наукових досліджень, а також сприяти створенню належних умов для здійснення діяльності інноваторами, що продукують конкурентоздатну інноваційну та високотехнологічну продукцію.

Прийняття законопроєкту дозволить:
– створити належні умови для стимулювання співпраці науковців між собою та з іншими учасниками інноваційної діяльності, представниками бізнес-середовища;
– підвищити комерціалізацію інновацій;
– розширити мережу інноваційної інфраструктури;
– налагодити комунікацію суб’єктів господарювання з науковим середовищем;
– продукувати більшу кількість якісних інновацій, які будуть цікаві ринку та відповідатимуть його запиту.

Проєкт акту розроблено на виконання пункту 10 Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 року № 1687-р.

Зауваження та пропозиції можна подати до 20 квітня 2022 року.

Детальніше: https://bit.ly/3r3eId6, https://bit.ly/3JenR8E

Фото: МОН

Дії з відновлення та розвитку інноваційної екосистеми України
2022-04-06
Поширити