ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ, ПОДАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЗАЯВКИ НА ТМ

ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ, ПОДАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЗАЯВКИ НА ТМ

27 лютого 2024 року відбудеться публічне обговорення проєкту наказу «Про затвердження Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну».

27 лютого 2024 року відбудеться публічне обговорення проєкту наказу «Про затвердження Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну».

Він розроблений Міністерством економіки України та Національним органом інтелектуальної власності. Документ має врегулювати відносини, що виникають у зв’язку з поданням заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки, проведенням експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну, прийняттям рішення за такою заявкою та міжнародною реєстрацією, а також з виконанням Національним органом інтелектуальної власності інших функцій «Національного відомства», передбачених Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків. Організатори: Міністерство економіки України та IP офіс.

Детальніше: http://surl.li/qguoo, http://surl.li/qgunv

Фото: ІР офіс

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_обговорення #НРАТ_Освітянам_обговорення #НРАТ_Інноваторам_обговорення

2024-02-09
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОРІЄНТОВНОГО ПЛАНУ МОН УКРАЇНИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ НА 2024 РІК

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОРІЄНТОВНОГО ПЛАНУ МОН УКРАЇНИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ НА 2024 РІК

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Орієнтовного плану Міністерства освіти і науки України щодо проведення консультацій з громадськістю на 2024 рік, розробленого на виконання Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики,

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Орієнтовного плану Міністерства освіти і науки України щодо проведення консультацій з громадськістю на 2024 рік, розробленого на виконання Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р.

№ 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», який визначає основні вимоги до організації і проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики. Зауваження та пропозиції до проєкту можна подати до 13 грудня 2023 року.

Детальніше: https://is.gd/mExyGK, https://is.gd/nt4dAe, https://is.gd/2iIuf5

Фото: pixabay.com

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_обговорення #НРАТ_Освітянам_обговорення #НРАТ_Інноваторам_обговорення

2023-11-30
Поширити
ОБГОВОРЕННЯ НОВОГО ПОРЯДКУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

ОБГОВОРЕННЯ НОВОГО ПОРЯДКУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

29 листопада 2023 року відбудеться обговорення ключових положень нового Порядку державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються майнових прав на твір.

29 листопада 2023 року відбудеться обговорення ключових положень нового Порядку державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються майнових прав на твір.

Порядок затверджено наказом Міністерства економіки України від 16 серпня 2023 року № 11319 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 жовтня 2023 року за № 1760/40816), який набрав чинності з 24 листопада 2023 року. Порядок визначає процедуру подання та розгляду заявок на державну реєстрацію права автора на твір і заявок на державну реєстрацію договору, що стосується права автора на твір (далі – реєстрація), унесення відомостей про реєстрацію авторського права на твір або про реєстрацію договору, що стосується майнових прав на твір, до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір і Державного реєстру договорів, що стосуються права автора на твір (далі – державні реєстри), видачі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, прийняття рішень про реєстрацію договорів, що стосуються майнових прав на твір, публікації відомостей про реєстрацію. Наказом також затверджені нові форми заяв на державну реєстрацію. Зокрема, на сайті ІР офісу у розділі «Заявникам» підрозділі «Авторське право» розміщені: нові форми заяв на реєстрацію авторського права і договорів; зразки їх заповнення; загальна інформація стосовно державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються майнових прав на твір. З набранням чинності наказу Міністерства економіки України, ІР офіс відновлює розгляд заявок на державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються майнових прав на твір.

Детальніше: https://is.gd/CJ73ZM, https://ukrpatent.org/uk, https://is.gd/tUG2ii, https://is.gd/4pdCJG, https://is.gd/wxJhbq, https://is.gd/YwKjv6

Фото: ІР офіс

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_обговорення #НРАТ_Освітянам_обговорення #НРАТ_Інноваторам_обговорення

2023-11-27
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ СИСТЕМИ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ НАУКОВОЇ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ СИСТЕМИ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ НАУКОВОЇ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Закону України «Про систему пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні».

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Закону України «Про систему пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні».

Проєкт визначає правові та організаційні засади цілісної системи формування та реалізації пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні, спрямованої на забезпечення національної безпеки, конкурентоспроможності національного виробництва, сталого розвитку та підвищення якості життя населення. Документ містить систему пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності; опис формування пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності груп «Передова наука» та «Подолання національних викликів»; інструменти реалізації державної політики щодо пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності; моніторинг реалізації пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. Він передбачає формування єдиного переліку пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності на період до 5 років, формування пріоритетних напрямів за групами «Передова наука» (розвиток фундаментальних наукових досліджень світового рівня) і групи «Подолання національних викликів» (розвиток усього ланцюжка від фундаментальних досліджень до науково-технічних (експериментальних) розробок у сферах, що є важливими для забезпечення національної безпеки та оборони, відновлення економіки та повоєнного сталого розвитку країни); визначення переліку тематичних підгруп групи «Подолання національних викликів». Зауваження та пропозиції до законопроєкту можна подати до 6 вересня 2023 року.
Фото: МОН
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_обговорення #НРАТ_Освітянам_обговорення#НРАТ_Інноваторам_обговорення
2023-08-24
Поширити
ОБГОВОРЕННЯ ПРАВИЛ СКЛАДАННЯ, ПОДАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЗАЯВОК НА ВИНАХІД І КОРИСНУ МОДЕЛЬ

ОБГОВОРЕННЯ ПРАВИЛ СКЛАДАННЯ, ПОДАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЗАЯВОК НА ВИНАХІД І КОРИСНУ МОДЕЛЬ

Український Національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (IP офіс) пропонує для обговорення пропозиції щодо удосконалення Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на винахід і заявки на корисну модель.

Український Національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (IP офіс) пропонує для обговорення пропозиції щодо удосконалення Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на винахід і заявки на корисну модель.
Правила визначають вимоги до документів заявок на винаходи (корисні моделі), заперечень проти заявок на винаходи та регулюють відносини, що виникають у зв’язку з поданням заявок на винаходи (корисні моделі), заперечень проти заявок на винаходи, проведенням експертизи заявок на винаходи (корисні моделі), прийняттям рішень за заявками, проведенням експертизи запатентованих корисних моделей на відповідність умовам патентоздатності, перевірки патентів на винаходи з метою надання додаткової охорони, перевірки при частковій відмові від прав, що випливають з державної реєстрації винаходів (корисних моделей), а також з виконанням Національним органом інтелектуальної власності функцій, передбачених Договором про патентну кооперацію. Документ розроблений на підставі Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», з урахуванням міжнародних договорів України у сфері правової охорони винаходів і корисних моделей, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 р. № 943-р «Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності». Зауваження та пропозиції можна подати до 9 серпня 2023 року.
Фото: скріншот
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Інноваторам_обговорення
2023-07-21
Поширити
ОБГОВОРЕННЯ ПРАВИЛ СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ ЗАЯВКИ НА ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ

ОБГОВОРЕННЯ ПРАВИЛ СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ ЗАЯВКИ НА ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій пропонує для обговорення пропозиції з удосконалення «Правил складання і подання заявки на промисловий зразок та проведення експертизи заявки на промисловий зразок і міжнародної реєстрації промислового зразка».

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій пропонує для обговорення пропозиції з удосконалення «Правил складання і подання заявки на промисловий зразок та проведення експертизи заявки на промисловий зразок і міжнародної реєстрації промислового зразка».
Документ містить вимоги до заявок на промислові зразки та регулює відносини, що виникають у зв’язку з поданням заявок на промислові зразки, проведенням експертизи заявок на промислові зразки та міжнародну реєстрацію промислових зразків, в яких зазначена Україна, прийняттям рішень за ними, а також з виконанням Національним органом інтелектуальної власності функцій національного відомства, передбачених Гаазькою угодою про міжнародну реєстрацію промислових зразків. Пропозиції підготовлені відповідно до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» з урахуванням міжнародних договорів України у сфері правової охорони промислових зразків, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 р. № 943-р «Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності» та вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронних довірчих послуг. Зауваження та пропозиції до проєкту можна подати до 24 липня 2023 року.
Фото: ІР офіс
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Інноваторам_обговорення
2023-07-06
Поширити
ОБГОВОРЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ «ПОЛОЖЕННЯ БОЛАР»

ОБГОВОРЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ «ПОЛОЖЕННЯ БОЛАР»

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (НОІВ) пропонує до обговорення пропозиції щодо зміни українського законодавства для імплементації «Положення Болар».

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (НОІВ) пропонує до обговорення пропозиції щодо зміни українського законодавства для імплементації «Положення Болар».

Йдеться про проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі». Пропонується визначити порядок розгляду НОІВ клопотання про додаткову охорону; узгодити правові режими винаходів, патенти щодо яких продовжені в порядку, передбаченому частиною 4 статті 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», та винаходів, щодо яких може бути отримано сертифікат додаткової охорони, надати можливість реалізувати право на отримання додаткової охорони володільцям патентів на винаходи, які мали таке право, проте не встигли його реалізувати у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» від 21.07.2020 № 816-IX. Також пропонується уточнити дії, які не визнаються порушенням прав: подання та розгляд заяви про державну реєстрацію лікарського засобу, подання матеріалів для проведення експертизи лікарського засобу та їх розгляд, прийняття рішення про державну реєстрацію лікарського засобу, внесення відомостей щодо лікарського засобу до державного реєстру лікарських засобів, видача або одержання реєстраційних документів щодо лікарського засобу, інші дії щодо реєстрації лікарського засобу у встановленому законом порядку. Зауваження та пропозиції до проєкту закону можна подати до 26 червня 2023 року.
Фото: ІР офіс
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Інноваторам_обговорення
2023-06-16
Поширити
ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ АКТУ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ПАТЕНТНИХ ПОВІРЕНИХ

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ АКТУ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ПАТЕНТНИХ ПОВІРЕНИХ

7 червня 2023 року в онлайн-форматі відбудеться обговорення проєкту наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) та внесення змін до положень з питань атестації та ведення державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)».

7 червня 2023 року в онлайн-форматі відбудеться обговорення проєкту наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) та внесення змін до положень з питань атестації та ведення державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)».

Документ покликаний врегулювати відносини щодо правового статусу, здійснення підготовки, атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених). Проєкт наказу розроблено на виконання вимог частини першої статті 2 законів України «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів», частини першої статті 3 законів України «Про правову охорону географічних зазначень», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Документи для обговорення розміщені на сайті Мінекономіки. Організатори: Мінекономіки, IP офіс.
Фото: pixabay.com
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_обговорення #НРАТ_Інноваторам_обговорення
2023-06-07
Поширити
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВИЛ СТОСОВНО ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВИЛ СТОСОВНО ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

Національний орган інтелектуальної власності (IP офіс) пропонує для обговорення пропозиції щодо удосконалення «Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну».

Національний орган інтелектуальної власності (IP офіс) пропонує для обговорення пропозиції щодо удосконалення «Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну».
Правила визначають вимоги до документів заявок на торговельні марки, заявок на міжнародні реєстрації торговельних марок, заперечень проти заявок на торговельні марки чи дії міжнародних реєстрацій в Україні щодо невідповідності наведених у них позначень умовам надання правової охорони та регулюють відносини, що виникають у зв’язку з поданням заявок, заперечень, проведенням експертизи заявок на торговельні марки, міжнародних реєстрацій торговельних марок з поширенням на Україну, прийняттям рішень за ними, а також з виконанням Національним органом інтелектуальної власності функцій національного відомства, передбачених Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків. Документ розроблено відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» з урахуванням міжнародних договорів України у сфері правової охорони торговельних марок, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 р. № 943-р «Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності». Зауваження та пропозиції можна подати до 14 червня 2023 року.
Фото: скріншот
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_обговорення #НРАТ_Інноваторам_обговорення
2023-06-05
Поширити
Дії з відновлення та розвитку інноваційної екосистеми України

Дії з відновлення та розвитку інноваційної екосистеми України

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту зі створення на базі закладів вищої освіти та наукових установ мережі стартап-школа-інкубатор-акселератор».

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту зі створення на базі закладів вищої освіти та наукових установ мережі стартап-школа-інкубатор-акселератор».

Документ покликаний підвищити рівень залученості науковців до інноваційної діяльності, впровадження (комерціалізації) результатів наукових досліджень, а також сприяти створенню належних умов для здійснення діяльності інноваторами, що продукують конкурентоздатну інноваційну та високотехнологічну продукцію.

Прийняття законопроєкту дозволить:
– створити належні умови для стимулювання співпраці науковців між собою та з іншими учасниками інноваційної діяльності, представниками бізнес-середовища;
– підвищити комерціалізацію інновацій;
– розширити мережу інноваційної інфраструктури;
– налагодити комунікацію суб’єктів господарювання з науковим середовищем;
– продукувати більшу кількість якісних інновацій, які будуть цікаві ринку та відповідатимуть його запиту.

Проєкт акту розроблено на виконання пункту 10 Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 року № 1687-р.

Зауваження та пропозиції можна подати до 20 квітня 2022 року.

Детальніше: https://bit.ly/3r3eId6, https://bit.ly/3JenR8E

Фото: МОН

2022-04-06
Поширити