Один із 94 проєктів цифровізації, представлених Мінцифрою на порталі «Цифрова держава» у розділі «Проєкти цифрової трансформації», – «Цифрова трансформація фінансування та послуг у сфері науки (е-Наука)».

Проєкт складається із чотирьох підпроєктів, а саме:
– Єдина електронна система конкурсного фінансування наукових досліджень (е-Конкурс);
– Електронна науково-інформаційна система;
– Реєстр українських дослідницьких інфраструктур (Реєстр інфраструктур);
– Відкритий український індекс наукового цитування (Індекс).

Кожен підпроєкт на порталі має чіткий опис цілей, продуктів і термінів виконання.

1. Підпроєкт «Єдина електронна система конкурсного фінансування наукових» (е-Конкурс) передбачає переведення в електронну форму процесу конкурсного фінансування наукових досліджень, включно із поданням заявки на конкурсне фінансування, відбір експертів, формування звітності. 
Основні продукти, які очікується отримати:
– послуга подачі заявки на конкурсне фінансування в цифровому форматі (до 31.12.2022);
– система автоматичного і незалежного відбору експертів для оцінювання заявки (до 31.12.2022).

2. Підпроєкт «Електронна науково-інформаційна система» забезпечить єдину точку доступу до державних цифрових сервісів наукового призначення, інформування, а також створення уніфікованих інформаційних профайлів українських вчених та агрегування всієї інформації сфери науки. 
Основні продукти, які очікується отримати:
–  універсальна авторизація користувача для доступу до всіх цифрових сервісів наукового призначення в Україні (до 30.09.2022);
– єдине вікно інформування користувачів щодо наукових подій, новин тощо (до 30.09.2021);
– автоматизоване зведення інформації щодо вченого до єдиного профайлу (із наведенням інформації про освіту, місце роботи, публікації, науковий доробок тощо) (до 31.12.2022).

3. Підпроєкт «Реєстр українських дослідницьких інфраструктур (Реєстр інфраструктур)» має забезпечити повноцінне функціонування цифрової системи уніфікованих інформаційних профайлів українських дослідницьких інфраструктур (включно з наявним обладнанням та фахівцями, які безпосередньо на ньому працюють).
Основний продукт, який очікується отримати, – публічний каталог наявного наукового обладнання, можливість пошуку та бронювання дослідницьких інфраструктур (до 31.12.2021).

4. Підпроєкт «Відкритий український індекс наукового цитування (Індекс)» передбачає подальший розвиток індексу наукового цитування шляхом забезпечення використання широкого спектру баз даних публікацій українських вчених.
Основні продукти, які очікується отримати:
– показники ефективності, що використовується при оцінюванні вченого та установи, де він працює (до 31.12.2021);
– пошук публікацій українських вчених у зарубіжних та вітчизняних виданнях (до 31.12.2021).

У цілому проєкт предбачає створення електронних систем конкурсного фінансування наукових досліджень, доступу до існуючих цифрових сервісів наукового призначення, електронної науково-інформаційної системи, системи присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, реєстру українських дослідницьких інфраструктур, розвиток українського індексу наукового цитування, модернізацію систем подання документів та проведення державної атестації наукових установ і закладів вищої освіти в частині проведення ними наукової діяльності, розвиток репозитарію академічних текстів та підключення до нього локальних репозитаріїв.

Детальніше: https://plan2.diia.gov.ua/, https://plan2.diia.gov.ua/projects, https://bit.ly/3qE9cLG 

2021-02-21

Е-Наука
Поширити