ЗЕЛЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ІННОВАЦІЇ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

ЗЕЛЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ІННОВАЦІЇ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

IP офіс оприлюднив звіт «Зелені технології, інновації та інтелектуальна власність». 

IP офіс оприлюднив звіт «Зелені технології, інновації та інтелектуальна власність». 

У ньому йдеться про вплив інтелектуальної власності на процес розвитку, упровадження та комерціалізації «зелених» технологій, а також тенденції та виклики, що існують у цій сфері. Документ містить аналіз ключових аспектів розвитку та поширення екологічних інновацій з акцентом на аналіз законодавчих актів, міжнародних та багатосторонніх екологічних угод, зокрема – Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату (1992 рік); Кіотський протокол (1997 рік); Конференцію з питань сталого розвитку ООН РІО+20 «Майбутнє якого ми прагнемо» (2012 рік); Паризьку угоду та Цілі сталого розвитку до 2030 року (2015 рік); Європейський «зелений курс» (2019 рік); Новий план дій з циркулярної економіки (2020 рік). Наголошується на важливості створення ефективних систем інтелектуальної власності для стимулювання інновацій та перетворення ідей у комерційно успішні продукти та послуги. Узагальнено міжнародний досвід створення стимулів розвитку екологічно безпечних технологій та ефективних механізмів технологічної співпраці.

Детальніше: http://surl.li/tqghh, http://surl.li/tqgic, http://surl.li/rxogw

Фото: ІР офіс

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_ЦСР_SDG #НРАТ_Науковцям_новини #НРАТ_Інноваторам_новини

2024-05-14
Share
ОЕСР: ПОРЯДОК ДЕННИЙ У ГАЛУЗІ НАУКИ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІННОВАЦІЙ

ОЕСР: ПОРЯДОК ДЕННИЙ У ГАЛУЗІ НАУКИ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІННОВАЦІЙ

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт «Порядок денний ОЕСР для трансформаційної політики у галузі науки, технологій та інновацій» із серії «Доповіді ОЕСР про науку, технології та промисловість». 

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт «Порядок денний ОЕСР для трансформаційної політики у галузі науки, технологій та інновацій» із серії «Доповіді ОЕСР про науку, технології та промисловість». 

Наголошується, що численні кризи спричиняють турбулентність, нестабільність та підвищення небезпеки у суспільстві, впливаючи на економіку, навколишнє середовище, політику і глобальні процеси. Ефективні заходи у відповідь вимагатимуть від урядів більш амбітних і термінових дій щодо політики у галузі науки, технологій та інновацій. Необхідні стійкі інвестиції та більша спрямованість дослідницької й інноваційної діяльності, які повинні збігатися з переоцінкою систем НТІ та політики у цій галузі з позицій відповідності призначенню та внеску у програми перетворень. У документі визначено шість напрямів політики НТІ для трансформаційних змін, якими слід керуватися при проведенні таких оцінок у різних галузях політики НТІ, включно з фінансуванням НДДКР, керуванням науковими та інноваційними кадрами, розвитком міжнародного співробітництва у сфері НДДКР. Описані конкретні дії, яких можуть вживати політики у галузі НТІ для прискорення трансформаційних змін.

Детальніше: http://surl.li/tkxcc, http://surl.li/tkwtr, https://doi.org/10.1787/ba2aaf7b-en

Фото: скріншот

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_OECD #НРАТ_ЦСР_SDG #НРАТ_Науковцям_новини #НРАТ_Освітянам_новини #НРАТ_Інноваторам_новини

2024-05-06
Share
ОЕСР: ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ДЛЯ ЦИФРОВИХ ТА ЗЕЛЕНИХ ІННОВАЦІЙ У ВИЩІЙ ОСВІТІ

ОЕСР: ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ДЛЯ ЦИФРОВИХ ТА ЗЕЛЕНИХ ІННОВАЦІЙ У ВИЩІЙ ОСВІТІ

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт «Формування компетенцій для цифрових та зелених інновацій у вищій освіті» із серії «Освітні центри ОЕСР».

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт «Формування компетенцій для цифрових та зелених інновацій у вищій освіті» із серії «Освітні центри ОЕСР».

Він присвячений питанням розвитку компетенцій, необхідних для підтримки інновацій, що забезпечують цифровий та «зелений» перехід. Експерти узагальнили практики та політики розвитку завдяки традиційним програмам вищої освіти компетенцій, важливих для «зелених» інновацій і діджиталізації. Викладені матеріали аналізу тематичних досліджень та міжнародних заходів, проведених спільнотою практиків освіти та інновацій EIPC щодо компетенцій, які можуть запустити та сформувати інновації, а також механізмів, за допомогою яких система освіти може сприяти їх розвитку на рівні середньої, вищої освіти та освіти для дорослих. підвищення кваліфікації й перекваліфікації. Звіт підготовлений в рамках ініціативи Європейської Комісії щодо «Нового європейського інноваційного порядку денного», орієнтованого на сприяння, залучення та утримання глибоких технічних талантів.

Детальніше: http://surl.li/tglti, http://surl.li/tglzh, https://doi.org/10.1787/d3869c1f-en

Фото: скріншот

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_OECD #НРАТ_ЦСР_SDG #НРАТ_Освітянам_новини

2024-05-01
Share
ОЕСР: НА ШЛЯХУ «ЗЕЛЕНОГО ПЕРЕХОДУ»

ОЕСР: НА ШЛЯХУ «ЗЕЛЕНОГО ПЕРЕХОДУ»

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт «На шляху до зеленого переходу: стимулювання інвестицій та прискорення видачі дозволів на створення інфраструктури з низьким рівнем викидів» із серії «Робочі документи ОЕСР щодо державного управління». 

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт «На шляху до зеленого переходу: стимулювання інвестицій та прискорення видачі дозволів на створення інфраструктури з низьким рівнем викидів» із серії «Робочі документи ОЕСР щодо державного управління». 

Для виконання міжнародних зобов’язань щодо клімату і збільшення виробництва відновлюваної енергії, багатьом країнам необхідні значні інвестиції в інфраструктуру з низьким рівнем викидів. Багато країн це визнають: створення інфраструктури з низьким рівнем викидів потрібні ефективні способи планування та регулювання інфраструктури та ланцюжків створення вартості. Експерти аналізують наявні проблеми та можливості використання інструментів регулювання, державних закупівель та взаємодії із зацікавленими сторонами. Наведені приклади передової міжнародної практики, які допоможуть зацікавленим урядам стимулювати інвестиції та знизити бар’єри для створення нової інфраструктури з низьким рівнем викидів для виконання міжнародних зобов’язань у сфері клімату.

Детальніше: http://surl.li/srlfy, http://surl.li/srlgr, https://doi.org/10.1787/fc97f64e-en

Фото: скріншот

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_OECD #НРАТ_ЦСР_SDG

2024-04-18
Share
ОЕСР: ІНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ СТІЙКОГО МАЙБУТНЬОГО

ОЕСР: ІНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ СТІЙКОГО МАЙБУТНЬОГО

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт «Інфраструктура для майбутнього, стійкого до зміни клімату». 

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт «Інфраструктура для майбутнього, стійкого до зміни клімату». 

У ньому наголошується, що стійкість до зміни клімату та інфраструктура тісно пов’язані між собою. По-перше, зміна клімату створює прямі та непрямі ризики для інфраструктурних активів і надання відповідних послуг. По-друге, інфраструктура може посилювати кліматичні ризики, впливати негативно на навколишнє середовище. По-третє, зміна клімату створює нові потреби в інфраструктурі та нові вимоги до неї. Наведено огляд впливу зміни клімату на інфраструктуру, а також ключових сфер політики, які мають сприяти підвищенню стійкості інфраструктури. Розглядаються досягнення та недоліки планування та розвитку інфраструктури (упродовж усього її життєвого циклу) для забезпечення стійкості до кліматичних змін. Наголошується на значенні підвищення обізнаності про кліматичні ризики та поглиблення їхнього розуміння фінансовими та інвестиційними установами, вказується на дієвість стандартів і фінансових інструментів, що ураховують адаптацію до клімату та стійкість. Висловлюється ідея використання природи як економічно ефективного заходу для підвищення стійкості до зміни клімату. Визнаються особливі потреби країн, що розвиваються, у зміцненні міжнародних партнерств і наданні міжнародної підтримки.

Детальніше: http://surl.li/spnog, http://surl.li/spnpa, https://doi.org/10.1787/a74a45b0-en

Фото: скріншот

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_OECD #НРАТ_ЦСР_SDG

2024-04-16
Share
ОЕСР: ЛОКАЛІЗАЦІЯ ЦСР В УМОВАХ МІНЛИВОГО ЛАНДШАФТУ

ОЕСР: ЛОКАЛІЗАЦІЯ ЦСР В УМОВАХ МІНЛИВОГО ЛАНДШАФТУ

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт «Локалізація ЦСР в умовах мінливого ландшафту» із серії «Документи ОЕСР з регіонального розвитку».

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт «Локалізація ЦСР в умовах мінливого ландшафту» із серії «Документи ОЕСР з регіонального розвитку».

У ньому представлені результати спільного опитування щодо регіональних особливостей ЦСР, проведеного ОЕСР, Мережею рішень у сфері сталого розвитку та Європейським комітетом регіонів. Результати дослідження свідчать про зниження рівня життя у багатьох містах і регіонах світу, зростаючу актуальність доступної та чистої енергії через високі поточні ціни на енергоносії та зростаючу важливість продовольчої безпеки, що особливо гостро проявилось після збоїв у глобальних ланцюжках постачання. Надано рекомендації щодо можливих стратегій подальшого використання ЦСР для розроблення політики сталого міського й регіонального розвитку; окреслено шляхи протидії високому рівню цін та засоби сприяння декарбонізації виробництва і споживання. Представлені заходи щодо розвитку стійких продовольчих систем і скорочення харчових відходів на основі циркулярної економіки та інтеграції продовольчої політики до стратегій міського розвитку.

Детальніше: http://surl.li/sbrln, http://surl.li/sbrmd, https://doi.org/10.1787/a76810d7-en

Фото: скріншот

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_OECD #НРАТ_ЦСР_SDG

2024-04-01
Share
ОЕСР: ГЛОБАЛЬНИЙ ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНУ СТІЙКІСТЬ ЗА 2024 РІК

ОЕСР: ГЛОБАЛЬНИЙ ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНУ СТІЙКІСТЬ ЗА 2024 РІК

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила «Глобальний звіт про корпоративну стійкість».

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила «Глобальний звіт про корпоративну стійкість».

Наголошується, що він є важливим інструментом оцінювання фактичної динаміки, розвитку нормативно-правових засад та діалогу гравців ринку капіталу (керівників компаній, інвесторів, політиків, лідерів думок) задля побудови стійкої системи корпоративного управління. Звіт пропонує огляд поточної ринкової практики, зосерджується на окремих аспектах (наприклад, розкриття інформації, пов’язаної зі сталим розвитком; динаміка залучення акціонерів; зміна обов’язків правління компаній). Відомості, наведені у звіті, є результатом узагальнення поглядів політиків, галузевих експертів та науковців. 

Детальніше: http://surl.li/rplmv, http://surl.li/rplmk, https://doi.org/10.1787/8416b635-en 

Фото: скріншот

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_OECD #НРАТ_ЦСР_SDG

2024-03-18
Share
ОЕСР: ТРАНСКОРДОННІ ІНВЕСТИЦІЇ У НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВУ ІНФРАСТРУКТУРУ

ОЕСР: ТРАНСКОРДОННІ ІНВЕСТИЦІЇ У НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВУ ІНФРАСТРУКТУРУ

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт «Транскордонні інвестиції у низьковуглецеву інфраструктуру: емпіричний огляд»  із серії «Робочі документи ОЕСР щодо міжнародних інвестицій».

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт «Транскордонні інвестиції у низьковуглецеву інфраструктуру: емпіричний огляд»  із серії «Робочі документи ОЕСР щодо міжнародних інвестицій».

У ньому наголошується, що глобальна економіка досі залежна від викопного палива, у результаті зростання викидів парникових газів (які наразі на 50% вищі, ніж у 1990 році) відбуваються кліматичні зміни. Основна частка викидів припадає на глобальну інфраструктуру (енергетика, транспорт). Заміна її за рахунок упровадження низьковуглецевих технологій необхідна для досягнення кліматичних цілей. Це, у свою чергу, потребуватиме значних обсягів інвестицій, які мають бути здійснені у відносно короткий термін: до 2030 року необхідно інвестувати 6,9 трлн дол. США щороку аби рухатись у напрямку глобальних цілей розвитку інфраструктури та боротьби зі зміною клімату. У звіті представлено детальний огляд інвестицій у низьковуглецеву інфраструктуру як у реальному секторі економіки, так і на фінансовому ринку. Експерти стверджують, що існують можливості для нарощування транскордонних інвестицій в інфраструктуру та зміщення інвестицій у низьковуглецеві активи. Зокрема, треба здійснити перерозподіл інвестицій в інфраструктуру та реальний сектор, які наразі спрямовуються у фінансовий сектор. Існує потреба в стимулюванні  більш активного використання фінансових інструментів, підтримці прямих іноземних інвестицій.

Детальніше: http://surl.li/rmdgz, http://surl.li/rmdip, https://doi.org/10.1787/e82ee163-en

Фото: скріншот

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_OECD  #НРАТ_ЦСР_SDG

2024-03-13
Share
ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ПРОФІЛІ ЗВО ТА НАУКОВИХ УСТАНОВ У SCOPUS

ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ПРОФІЛІ ЗВО ТА НАУКОВИХ УСТАНОВ У SCOPUS

Компанія Elsevier запровадила у БД Scopus нову функцію, яка забезпечує відображення впливу організації на досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР).

Компанія Elsevier запровадила у БД Scopus нову функцію, яка забезпечує відображення впливу організації на досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР).

Вони є частиною плану, спрямованого на подолання бідності, захист планети та покращення життя і перспектив людства до 2030 року. Йдеться про 17 цілей та 169 завдань. Дослідження, які проводяться у рамках тематики ЦСР, можуть отримати відповідне маркування, що приверне увагу до таких робіт, надасть цінну рекомендацію при подачі заявки на фінансування. Відтепер нова сторінка «ЦСР» інтегрована до профілю організації і користувачі зможуть безперешкодно її переглядати, що дозволить продемонструвати прихильність ЗВО чи НУ  до цілей сталого розвитку.

Детальніше: https://dntb.gov.ua/news/sdg

Фото: скріншот

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_ЦСР_SDG #НРАТ_Науковцям_новини  #НРАТ_Освітянам_новини

2024-03-08
Share
ОЕСР: ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ЗМІНИ КЛІМАТУ

ОЕСР: ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт  «Переосмислення освіти у контексті зміни клімату: точки впливу на трансформаційні зміни» із серії «Робочі документи ОЕСР з освіти».

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт  «Переосмислення освіти у контексті зміни клімату: точки впливу на трансформаційні зміни» із серії «Робочі документи ОЕСР з освіти».

У ньому наголошується, що згідно нових наукових даних планета наближається до кількох екологічних та кліматичних переломних моментів швидше, ніж очікувалося раніше. Отже, для досягнення глибоких перетворень у всіх секторах, системах і забезпечення стійкого і придатного для життя майбутнього, необхідно зробити багато. Яка роль системи освіти у забезпеченні змін, які мають бути масові, масштабні та відбуватись високими темпами, яких потребує пом’якшення наслідків зміни клімату? І які політичні важелі можуть бути використані для підвищення стійкості та адаптації до екологічних проблем? У документі досліджуються способи переосмислення підходів до освіти у контексті зміни клімату. Особлива увага приділяється базовій освіті та досліджуються її зв’язки у цьому контексті з іншими рівнями освіти. Запропоновані стратегії реструктуризації фундаментальної природничої освіти та міждисциплінарного навчання.

Детальніше: http://surl.li/qytph, http://surl.li/qytqa, https://doi.org/10.1787/f14c8a81-en

Фото: скріншот

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_OECD #НРАТ_ЦСР_SDG

2024-02-28
Share