Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення державний інвестиційний проєкт «Створення Інноваційного науково-дослідницького та освітнього міждисциплінарного Центру «BioMed-Science Hub»» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Мета проекту – створення у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка унікального інноваційного науково ­дослідницького i освітнього Центру, який стане високотехнологічною міждисциплінарною платформою для розробки новітніх технолоriй лiкування й дiагностики поширених хвороб, проведения високоякiсних доклiнiчних i клiнiчних дослiджень нових лікарських засобів, підготовки нового поколiння бакалаврiв, магiстрiв та докторiв філософії за освiтнiми програмами на перетину xiмiї, фiзики й бioлoriї.

Створення Центру «BioMed-Science Hub» стане першим кроком до практичної реалізації ідеї створення Інноваційного науково-дослідного та освітнього кластера. Поєднання в ньому сучасно-обладнаних наукових лабораторiй, дiючої медичної клiнiки, навчальних корпусiв, iнфраструктури Науковоrо парку та затишного rостьовоrо мiнi-гуртожитку для провiдних науковцiв та аспiрантiв дозволить:
– створити умови для комфортної роботи науковцiв над перспективними i проривними технологіями у галузі медичної хімії, бiо-, хемоiнформатики, нанотехнологiй, бiотехнологій та медицини;
– ефективно впроваджувати iнновацiйнi технолоriї шляхом апробацiї та реалiзацiї високотехнолоriчних start-up компанiй, що працюватимуть над розробкою новiтнiх технолоriй лiкування i дiаrностики поширених хвороб. Ефективнiй спiвпрацi науковцiв з бiзнес-партнерами сприятимє iнтеrрації Центру «BioMed-Science Hub» з Науковим парком КНУ;
– проводити доклінічні і клінічні дослідження нових лікарських засобів для зацiкавлених органiзацiй в Українi та за кордоном.

Наявність інноваційної науково-дослідницької та освітньої інфраструктури в Центрі значно розширить можливості для проведення спільних досліджень з науковцями різних закладів України, позитивно позначиться на розвитку нових освітніх програм, зокрема дуальної освіти, розширить можливості для участі студентів, дослідників і викладачів у програмах міжнародних і національних обмінів.

З огляду на стратегічні плани інноваційного розвитку, які ставить перед собою Україна, особливо цінним є збереження та примноження досвіду, який українські освітні та наукові інституції набули у поєднанні методів і прийомів різних наук, зокрема, фізики, хімії, біології, інформаційних технологій.

Внаслідок реалізації державного інвестиційного проекту будуть вирішені наступні три комплексні проблеми:
– відсутність сучасного науково-дослідницького простору в біомедичній галузі «від ідеї – до клініки («bench-to-bedside»);
– «кадровий голод» і «відтік мізків» із природничих галузей науки;
– відтік капіталу українських фармацевтичних компаній за кордон на проведення високотехнологічних досліджень.

Створення Центру позитивно вплине на зростання основних економічних показників і підвищить загальну інвестиційну привабливість України.

Зауваження та пропозиції можна подати до 2 березня 2022 року.

Детальніше: https://bit.ly/3gRcMi2, https://bit.ly/3GZ7NXn

Громадське обговорення державного інвестиційного проєкту щодо створення Інноваційного науково-дослідницького та освітнього міждисциплінарного Центру «BioMed-Science Hub»
2022-02-17
Поширити