21-27 жовтня 2019 року відбувається традиційний для наукової спільноти Тиждень відкритого доступу. Це глобальна подія, яка має на меті популяризувати ідею відкритого доступу до знань та її переваги не лише для академічної сфери, але й для усього суспільства.

Відкритий доступ (Open access) – це безкоштовний, швидкий, постійний, повнотекстовий доступ у режимі реального часу до наукових та навчальних матеріалів, що реалізується для будь-якого користувача у глобальній інформаційній мережі. Відкритий доступ може бути застосований до всіх форм публікації результатів досліджень, включаючи рецензовані та не рецензовані статті, матеріали конференцій, тези, розділи книг, монографії тощо. Користувачі можуть копіювати, використовувати, розповсюджувати, передавати та демонструвати роботу, яка є у відкритому доступі, а також поширювати похідні від неї роботи на будь-якому цифровому носії з будь-якою метою, за умови належного позначення авторства.

Відзначення Міжнародного тижня відкритого доступу ініційовано Коаліцією наукових видавництв та академічних ресурсів (Scholarly Publishing And Academic Resources Coalition – SPARC) за підтримки її прибічників у студентській спільноті 2008 року. Це подія, під час якої представники академічного середовища мають можливість спільно досліджувати потенційні переваги відкритого доступу, ділитися власними здобутками та надихати колег на те, щоб відкритий доступ став нормою в їх дослідницькому житті.

Спочатку кожна організація, яка долучалась до відзначення Тижня відкритого доступу, встановлювала свою власну тему. Починаючи з 2012 р. створюються офіційні міжнародні теми, яким присвячуються всі заходи Тижня. Наприклад, у 2015 році темою було гасло “Відкриті для співпраці” (англ. Open for Collaboration), у 2016 – “Відкритість у дії” (англ. Open in Action). Цього року темою Міжнародного тижня відкритого доступу стало гасло “Open in order to…” – “Відкритий, щоб…” Таке формулювання теми мало на меті допомогти зосередитися на визначенні кінцевих цілей відкритості, щоби заохотити академічну спільноту до їхнього досягнення.

Рух відкритого доступу до наукової інформації має два основні шляхи: через самоархівування дослідниками своїх публікацій у відкритих електронних архівах (репозитаріях) та публікацію наукових статей у відкритих  рецензованих наукових електронних журналах.   

До заходів Тижня відкритого доступу у цьому році долучились Державна науково-технічна бібліотека України, наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія», науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка», наукова бібліотека Житомирського національного агроекологічного університету та інші заклади вищої освіти, які підтримують ініціативу Руху відкритого доступу до наукової інформації.

Детальніше: https://bitly.su/u9tppk, https://bitly.su/IBfN

https://kpi.ua/2017-10-29, https://bitly.su/3gXSY7F

https://bitly.su/H1dnQY, https://sparcopen.org/

2019-10-25

Міжнародний Тиждень відкритого доступу
Поширити