На офіційному вебпорталі Національного репозитарію академічних текстів з’явилась  нова рубрика «Міжнародна підтримка».

Вона була започаткована нещодавно для забезпечення своєчасного інформування українських науковців та освітян про різні грантові програми, стипендії, проєкти підтримки академічної мобільності, додаткові конкурси для залучення вітчизняних фахівців. У ній акумулюється інформація з різних джерел – сайтів центральних органів виконавчої влади, академій наук, наукових установ, закладів вищої освіти України, а також зарубіжних ресурсів відповідного профілю.

Наразі у рубриці представлено 24 повідомлення, у яких йдеться про:
– програми фінансування українських вчених й надання грантів для проведення досліджень і продовження навчання від Академії наук Польщі та Польського національного агентства з питань академічного обміну, Енергетичної агенції США, Американського фонду Breakthrough Prize Foundation, Академії наук Франції, Фінського університету Оулу, дослідницьких інституцій і програм Швейцарії і Бразилії;
– стипендіальні програми для проведення досліджень українськими вченими і продовження навчання здобувачами вищої освіти Украини – в університетах світу;
– цифрові платформи та хаби інформаційних ресурсів, створені спеціально для допомоги українцям та тимчасово переміщеним особам з України у пошуках ними роботи, житла, працевлаштування, роз’яснення процедур визнання дипломів, отримання стипендій тощо – портал ERA4Ukraine,  Science for Ukraine, European Research Area for Ukraine.

Окремо подаються рішення та заходи Європейського Союзу щодо надання максимальної підтримки науковій та освітній сферам України через долучення вітчизняних викладачів, студентів, наукової молоді, дослідників, інноваторів до програм і проєктів ЄС, зокрема – «Горизонт Європа», «Erasmus+» тощо. 

Детальніше: https://nrat.ukrintei.ua/category/mizhnarodna-pidtrymka/ 

2022-05-02

Нова рубрика офіційного вебпорталу НРАТ
Поширити