Знайдено 337637 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Керівник: Узунова Віра Олександрівна. Некласичні та гібридні кореляції квантових систем за реалістичних умов. Інститут фізики Національної академії наук України. № 0222U003329
Керівник: Сич Олександр Іванович. Актуальні проблеми історії країн Європи та Північної Америки в Новий і новітній час. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. № 0222U003334
Керівник: Сергієнко Іван Васильович. Розробити теоретичні засади математичного моделювання фізичних процесів та нові методи комбінаторної оптимізації і аналізу нечітких даних складних систем. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України. № 0222U003337
Керівник: Гапон Світлана Василівна. Структурно-функціональні особливості природних та штучних фітоценозів Лівобережного Лісостепу України. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. № 0222U003338
Керівник: Легомінова Світлана Володимирівна. Кадрові технології в управлінні інформаційною безпекою підприємства. Державний університет телекомунікацій. № 0222U003330
Керівник: Сергієнко Іван Васильович. Розробити нові математичні моделі та методи для створення комп'ютерних технологій розв'язання складних задач прикладної математики.. Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України. № 0222U003336
Керівник: Баглюк Геннадій Анатолійович. Науково-технологічні принципи термічного синтезу і консолідації порошків на основі залізовуглецевих та нікелевих сплавів, армованих високомодульними сполуками з карбідів (карбоборидів) титану та вольфраму для отримання високозносостійких композиційних матеріалів та покриттів. Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України. № 0222U003317
Керівник: Лабудзинський Дмитро Олегович. Дослідження біологічних властивостей нових піразолвмісних бісфосфонатів, як потенційних регуляторів метаболізму кісткової тканини. Інститут біохімії ім. О. В. Паладіна Національної академії наук України. № 0222U003320
Керівник: Дядюк Мирослава Степанівна. Архівні фонди ЛННБ України ім.В.Стефаника як джерело вивчення поліетнічної історико-культурної спадщини. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника. № 0222U003325
Керівник: Шевчук Тетяна Станіславівна. Регіональна література і живопис етнічних груп Українського Придунав’я як засіб формування колективної ідентичності регіонального соціуму. Ізмаїльський державний гуманітарний університет. № 0222U003323
Знайдено 337637 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Поширити