ГО «Національна академія наук вищої освіти України» проводить щорічний конкурс «Краще видання року».

Конкурс проводиться відповідно до наказу Національної академії наук вищої освіти України № 17 від 28.07.2023 року. Мета конкурсу – підтримка творчої активності освітян та вчених, їх заохочення до оприлюднення наукових результатів високого рівня в галузі фундаментальних й прикладних досліджень, популяризації наукових здобутків, зростання престижу наукової видавничої продукції, у тому числі художньої літератури. Участь у конкурсі можуть брати наукові співробітники, викладачі, стажери-дослідники, докторанти та аспіранти закладів вищої освіти, науково-дослідних установ, вітчизняні і зарубіжні студенти. Право висувати кандидатів на здобуття премій надається вченим радам закладів вищої освіти та НДІ, а також громадським організаціям або шляхом самовисування. Загальні вимоги до конкурсних робіт: період видання з 2021 по 2023 роки включно; на конкурс приймаються: монографії; підручники; навчальні посібники; праці молодих вчених; винаходи; художня література. За результатами конкурсу переможцям видаються дипломи та сертифікати. Заявку на участь у конкурсі можна подати до 30 листопада 2023 року.

Детальніше: https://is.gd/AUqyid, https://is.gd/j8szk0, https://is.gd/QZjP64

Фото: pixabay.com

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_новини #НРАТ_Освітянам_новини #НРАТ_НауковіВидання_новини #НРАТ_ПопуляризаціяНауки

ЩОРІЧНИЙ КОНКУРС «КРАЩЕ ВИДАННЯ РОКУ»
2023-10-27
Поширити