23 червня 2021 року на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій відбулось обговорення законопроектів щодо встановлення відповідальності за порушенням принципів академічної доброчесності.

Розглядались два документи: «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо встановлення відповідальності за передачу академічних творів із порушенням принципів академічної доброчесності» (№5461) та «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо посилення відповідальності за порушення принципів академічної доброчесності» (№5461-1).

Перший пропонує внести до Закону України “Про освіту” визначення академічного твору та доповнити статтю 42 «Академічна доброчесність» таким видом порушення академічної доброчесності, як «передача або посередництво при передачі автором (авторами) академічного твору або його частини третій особі для подальшого використання цією особою як автором».  Під академічним твором пропонується розуміти «твір, що містить результати наукових досліджень, науково-методичної, мистецької, навчальної або іншої творчої діяльності, який використовуватися для підтвердження результатів навчання та/або присвоєння освітніх кваліфікацій, наукових ступенів та/або вчених звань, а також в інших випадках, визначених законодавством та закладом освіти або науковою установою».

Альтернативний законопроект №5461-1 передбачає встановлення відповідальності за подання академічних текстів, отриманих від інших фізичних чи юридичних осіб, як власних результатів навчальної та наукової діяльності з метою посилення боротьби з непоодинокими фактами академічної недоброчесності.

За результатами розгляду законопроєктів, представлених їх розробниками, Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо встановлення відповідальності за передачу академічних творів із порушенням принципів академічної доброчесності (№5461), а альтернативний законопроект (№5461-1) відхилити.

Детальніше: https://bit.ly/3dfkuRL, https://bit.ly/3qol59g, https://bit.ly/3jhwOoq  

2021-06-25

Фото: ВРУ

Відповідальність за порушення принципів академічної доброчесності
Поширити