СПІВПРАЦЯ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ – БАЧЕННЯ G7

СПІВПРАЦЯ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ – БАЧЕННЯ G7

Лідери G7 у Хіросімі 20 травня 2023 р.

Лідери G7 у Хіросімі 20 травня 2023 р.
підписали комюніке, де представлені узгоджені погляди на політику, економіку, гуманітарну сферу. Окремо визначені перспективи розвитку науки і технологій. Наголошується, що розвиток передових технологій, дослідницьких інфраструктур і мереж,висококваліфікованих людських ресурсів, – стимулюватиме вирішення глобальних проблем та сприятиме економічному зростанню. G7 всебічно підтримуватиме розвиток відкритої науки шляхом рівномірного поширення наукових знань, результатів досліджень, що фінансуються державою, включаючи дані досліджень і наукові публікації, дотримуючись принципів доступності, сумісності та багаторазового використання FAIR. Глобальне науково-технічне співробітництво та використання нових технологій, таких як передові обчислювальні та біотехнології, має бути відповідальним, а партнери повинні поділяти спільні цінності. Останні будуть заохочуватись та просуватись через цілеспрямований багатостороннійдіалог у сфері безпеки та доброчесності досліджень, а також розвиток міжнародних досліджень на основі філософії відкритої науки. G7 вітає майбутній запуск «Віртуальної академії G7» і поширення найкращих практик щодо безпеки та академічної етики.
Фото: pixabay.com
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_ВідкритаНаука #НРАТ_АкадемДоброчесність_новини
2023-05-23
АВТОРСТВО ТА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ПУБЛІКАЦІЙНА ЕТИКА WILEY

АВТОРСТВО ТА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ПУБЛІКАЦІЙНА ЕТИКА WILEY

На сайті Wiley – міжнародного видавництва, що спеціалізується на випуску академічних видань у формі книг, журналів, енциклопедій для професіоналів, студентів, викладачів університетів, дослідників, а також надає доступ до продуктів та послуг у мережі інтернет, опубліковані роз’яснення для авторів.

На сайті Wiley – міжнародного видавництва, що спеціалізується на випуску академічних видань у формі книг, журналів, енциклопедій для професіоналів, студентів, викладачів університетів, дослідників, а також надає доступ до продуктів та послуг у мережі інтернет, опубліковані роз’яснення для авторів.
Відправною точкою політики видавництва є розуміння авторства як визнання виконаної роботи, відповідальності за одержані результати, та невід’ємної складової академічної кар’єри. Питання авторства постійно перебувають у центрі уваги, відповідні норми з плином часу зазнають змін. Крім того, визначення авторства залежить від галузі знань і не може бути універсальним. Різні дисципліни використовують специфічні підходи, наприклад, у галузі біомедицини прийняті правила Міжнародного комітету редакторів медичних журналів ICMJE, у галузі психології – Американської психологічної асоціації APA, у хімії – Європейського хімічного товариства EuChemS. Тим не менш, мінімальні загальновизнані вимоги до авторства полягають у тому, щоб автор зробив суттєвий внесок у дослідження та ніс відповідальність за виконану роботу. Більш детальний опис загальних підходів міститься у Дискусійному документі COPE про авторство.
Журнали повинні повідомляти всіх авторів про те, що вони отримали рукопис, а для підвищення прозорості – публікувати «звіти про вклад авторів», де пояснюється, який саме внесок зробив кожен автор у спільну роботу, як це передбачено «Таксономії ролей учасників» від CRediT.
У рамках загального тексту про публікаційну етику Wiley виокремлює питання «контенту, створеного штучним інтелектом». Зокрема вказується, що інструменти, які використовують генеративний штучний інтелект і великі мовні моделі (як, наприклад, ChatGPT), не можна вважати здатними ініціювати оригінальне дослідження без керівництва авторів-людей. Вони також не можуть відповідати за опубліковану роботу або дизайн дослідження, що зазвичай є вимогою авторства і при цьому вони не мають юридичного статусу або здатності володіти або передавати авторські права. Тому Wiley, посилаючись на заяву про позицію COPE щодо інструментів ШІ, не розглядає такі інструменти в якості автора і не приймає матеріали, де ШІ вказаний як автор. Проте, якщо автор використовував такий інструмент для розробки будь-якої частини рукопису, це має бути детально та прозоро описано у розділі «Методи» або «Подяки». Автор несе повну відповідальність за точність будь-якої інформації, що надається інструментом ШІ, а також за коректність посилань на першоджерела. Інструменти, які використовуються для покращення орфографії, граматики та загального редагування, не входять до сфери дії цих рекомендацій. Остаточне рішення про те, чи використання інструменту ШІ є доречним або припустимим у контексті представленого дослідження, приймається редактором журналу або іншою особою, відповідальною за редакційну політику.
Окремі журнали та видавці можуть мати власні підходи, які забезпечують прозорість авторського внеску та процедури вирішення спорів.
Фото: скріншот
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_АкадемДоброчесність_новини #НРАТ_ШтучнийІнтелект
2023-05-08
МАТЕРІАЛИ ФОРУМУ COPE ЩОДО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ПУБЛІКАЦІЙНОЇ ЕТИКИ

МАТЕРІАЛИ ФОРУМУ COPE ЩОДО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ПУБЛІКАЦІЙНОЇ ЕТИКИ

Масштабне використання штучного інтелекту під час написання наукових робіт останнім часом суттєво вплинуло на видавничу сферу: цей чинник стає проблемою для цілісності досліджень й вимагає застосування ефективних інструментів виявлення шахрайських дій.

Масштабне використання штучного інтелекту під час написання наукових робіт останнім часом суттєво вплинуло на видавничу сферу: цей чинник стає проблемою для цілісності досліджень й вимагає застосування ефективних інструментів виявлення шахрайських дій.
Поява фальшивих статей і систематичне маніпулювання експертною оцінкою з боку окремих осіб та організацій спонукали редакторів і видавців до вжиття відповідних заходів. Однак поки що виявлення фальшивих робіт залишається складною справою. Продовжують створюватись публікаційні фабрики (виробники і торговці фальшивих рукописів, що імітують справжні дослідження), розвиваються інструменти для написання й узагальнення текстів і створення зображень.
Розуміючи гостроту проблем, які постали перед академічною спільнотою, Комитет з публикаційної етики (COPE) 23 березня 2023 р. провів форум із обговорення етики використання штучного інтелекту. Під час заходу розглядались наступні питання: 1) чи прийнятною та етичною є практика використання ШІ для написання наукової статті; 2) чи можна визначити залучення ШІ до написання статті; 3) чи можна вважати оригінальною статтю, написану ШІ, навченим на існуючих статтях; 4) які наслідки матиме створення текстів штучним інтелектом для антиплагіатних розслідувань і перевірок; 5) чи може «антиплагіатна» перевірка виконуватись виключно спеціальними інструментами ШІ; 6) які ризики можуть виникати у разі написання штучним інтелектом рецензій; 7) як забезпечити справедливість та інклюзію для вчених з обмеженими можливостями, які використовують інструменти ШІ в якості допоміжної чи адаптивної технології. Основні коментарі з форуму у перекладі, близькому до суті оригінальної публікації, наведені нижче.
Інструменти штучного інтелекту вже використовуються науковими видавництвами під час перевірок, що передують рецензуванню (якість мови, відповідність тематиці журналу) та у рамках експертного оцінювання (визначення рецензентів, перевірка даних). Разом із тим, не можна нехтувати тим, що ці інструменти можуть застосовуватись недоброчесно (наприклад, для створення цілих статей або зображень). Позиція COPE відносно штучного інтелекту була нещодавно оприлюднена. Зокрема, такі інструменти, як ChatGPT, не можуть відповідати критеріям ICMJE щодо авторства, а їх використання має бути прозоро декларовано. Інструменти виявлення запозичень знаходяться у стадії розробки. CrossRef разом із Turnitin/iThenticate тривалий час працюють над виявленням плагіату ідей, розробляють інструменти для виявлення маніпуляцій із зображеннями. Важливим є питання про те, чи можна вважати згенерований штучним інтелектом текст оригінальним, тим більше, що інструмент сам постійно навчається. COPE наголошує, що у всякому разі кінцева відповідальність за результати дослідження та матеріали статті належить людині-автору. Багато гострих проблем пов’язано з нетекстовим вмістом – зображеннями та ідеями. Тому посилання на джерело є як ніколи раніше важливим, навіть ключовим: видавці повинні очікувати, що увесь вміст створено людьми-авторами, якщо немає заяви про протилежне. Інструменти штучного інтелекту використовуються для створення оригінальних оглядових статей, але важливо, щоб автор надавав точні та коректні посилання. На це особливу увагу мають звертати рецензенти та редактори у процесі рецензування наукових праць. Часткова або повна відмова від контролю над створенням контенту не звільняє автора від відповідальності, у т.ч. відповідальності за будь-яке порушення авторських прав.
Використання інструментів штучного інтелекту за своєю суттю не є неетичним і може бути корисним, наприклад, для авторів, які не пишуть англійською як рідною мовою, які мають проблеми з навчанням або змушені долати інші труднощі з письмом. У цьому відношенні штучний інтелект може бути корисною допоміжною або адаптивною технологією. Але на використання цих інструментів обов’язково слід вказувати; уся повнота відповідальності залишається за людиною-автором/укладачем.
Інструменти штучного інтелекту можуть бути корисними у процесі здійснення експертної оцінки. Разом із тим, отриманий таким чином звіт може бути лише допоміжним для людей-експертів у їхній експертній діяльності.
ЗВО наразі працюють над правилами використання інструментів ШІ. Але відповідні політики у різних закладах освіти можуть бути різними.
Редактори та автори наукових публікацій повинні враховувати ступінь допомоги, яку надає інструмент ШІ. Так, інструменти перекладу та виправлення граматики отримали широке розповсюдження і навряд чи потребують від їх користувачів відповідної публічної декларації про використання. Однак там, де інструмент допомагає безпосередньо у створенні контенту, проведенні аналізу, здійснює перефразування, – має бути забезпечена максимальна прозорість: такі моменти потрібно обов’язково описувати, називати задіяний інструмент та вказувати версію, що була використана.
Таким чином, які б інструменти автор не залучав під час власних досліджень, основний принцип дотримання академічної етики полягає у тому, що саме людина-автор несе відповідальність за отриманий результат та його оригінальність.
Фото: скріншот
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_АкадемДоброчесність_новини #НРАТ_ШтучнийІнтелект
2023-05-04
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS ТА ПОЛІТИКА ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS ТА ПОЛІТИКА ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

14 березня 2023 року видавництво Кембриджського університету (Cambridge University Press / CUP), яке має визнану репутацію в академічному світі та щороку публікує близько 400 журналів та 1500 монографій, оприлюднило власні керівні принципи щодо використання штучного інтелекту та великих мовних моделей

14 березня 2023 року видавництво Кембриджського університету (Cambridge University Press / CUP), яке має визнану репутацію в академічному світі та щороку публікує близько 400 журналів та 1500 монографій, оприлюднило власні керівні принципи щодо використання штучного інтелекту та великих мовних моделей у наукових публікаціях.
Ці рекомендації увійшли окремим підрозділом до розділу “Авторство і співавторство” у складі “Керівництва з етики наукових публікацій для журналів”. Правила визначають відношення CUP до нових інструментів, які наразі отримують широке розповсюдження у всіх сферах людської діяльності. Зокрема, у підрозділі “Внесок штучного інтелекту у наукові дослідження” містяться наступні положення. “Використання штучного інтелекту має бути зазначене та чітко описане у роботах, що представляють результати наукових досліджень, так само, як це традиційно роблять з іншим програмним забезпеченням, інструментами та методами. Штучний інтелект не відповідає вимогам Кембриджу щодо авторства. Інструменти штучного інтелекту та великі мовні моделі не можуть бути вказані в якості авторів будь-яких наукових робіт, опублікованих Кембриджем. Автори несуть відповідальність за точність, цілісність та оригінальність своїх наукових робіт, у тому числі – за будь-яке використання штучного інтелекту. Використання штучного інтелекту жодним чином не може порушувати політику Кембриджу щодо плагіату. Наукові роботи мають належати безпосередньо їх авторам і не можуть представляти чужі ідеї, дані, слова або інші матеріали без належного цитування та прозорих посилань. Окремі журнали видавництва також можуть мати більш конкретні вимоги або рекомендації щодо дотримання цієї політики”.
Фото: скріншот
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_АкадемДоброчесність_новини #НРАТ_ШтучнийІнтелект
2023-05-02
ВЕБІНАР ВІД МІЖНАРОДНОГО ЦЕНТРУ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

ВЕБІНАР ВІД МІЖНАРОДНОГО ЦЕНТРУ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

28 квітня 2023 року відбудеться вебінар «Особиста та професійна етика: поза межами академічної доброчесності».

28 квітня 2023 року відбудеться вебінар «Особиста та професійна етика: поза межами академічної доброчесності».
Захід покликаний надати слухачам роз’яснення щодо особистої етики, академічної доброчесності і професійної етика та показати, що наслідки їх порушень мають згубний вплив не лише на окремих людей, але й на установи, підприємства та суспільство в цілому. Під час вебінару планується обговорити наступні питання: взаємозв’язок між особистою етикою, академічною доброчесністю та професійною етикою в дослідженнях, бізнесі та суспільстві; як навчальні заклади можуть підкреслити можливість перенесення етичних цінностей з одного контексту в інший і як можна краще підготувати студентів до життя після закінчення навчання; роль політики та освіти; приклади освітніх матеріалів та рекомендацій. Організатор – Міжнародний центр академічної доброчесності.
Фото: ІСАІ
#НРАТ_НауковіЗаходи #НРАТ_АкадемДоброчесність_новини
2023-04-21
ГРУПОВА РОБОТА НЕ ТІЛЬКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ГРУПОВА РОБОТА НЕ ТІЛЬКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

На сайті Міжнародного центру академічної доброчесності опубліковано стаття Дженні Мірон «Групова робота не тільки для студентів».

На сайті Міжнародного центру академічної доброчесності опубліковано стаття Дженні Мірон «Групова робота не тільки для студентів».
У ній наголошується, що робота в групах покликана підтримувати та розвивати креативність, продуктивність і співпрацю між студентами. Але переваги групової роботи не обмежуються студентською роботою. Йдеться про роботу членів Ради академічної доброчесності Онтаріо (AICO) щодо створення документу «Підтримка академічної доброчесності: інформаційний бюлетень «Етичне використання штучного інтелекту у вищій освіті». Документ містить огляд питання, визначення штучного інтелекту, міркування зацікавлених сторін щодо етичного використання штучного інтелекту у вищій освіті, обговорення питань оцінювання, можливостей використання додатків штучного інтелекту, зауваження щодо обмежень штучного інтелекту, а також міркування, пов’язані з питаннями цитування/визнання. На думку автора, виконання цієї роботи в групі дало можливість використати досвід кожного члена групи, дискутувати, критично мислити і працювати разом для досягнення спільної мети. Це також створило міцніші мережі, стосунки та зв’язки між окремими членами AICO, оскільки основна частина роботи була виконана колегіально. Робота, пов’язана зі створенням такого документа, була менш складною завдяки зусиллям групи.
Фото: pixabay.com
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_новини #НРАТ_Освітянам_новини #НРАТ_АкадемДоброчесність_новини
2023-04-19
РОЗМОВИ ПРО АКАДЕМІЧНУ ЧЕСНІСТЬ

РОЗМОВИ ПРО АКАДЕМІЧНУ ЧЕСНІСТЬ

На сайті Міжнародного центру академічної доброчесності опубліковано стаття Шейн Баркер «Розмови про академічну чесність».

На сайті Міжнародного центру академічної доброчесності опубліковано стаття Шейн Баркер «Розмови про академічну чесність».
Наголошується, що академічна чесність є складною темою для розмови, проте у більшості університетів співробітники, які повинні говорити віч-на-віч зі студентами про академічну чесність. Це викладачі, які можуть обговорювати підозрілі випадки, консультанти – опитуватимуть про потенційне порушення та представники ради з питань поведінки, які з’ясовують конкретні інциденти. Автор задається питанням: наскільки ці люди можуть бути відповідальними та щирими коли спілкуються з особами, що були причетними або постраждали від актів академічної недоброчесності. Розмірковуючи над цим питанням, Шейн Баркер вважає за необхідне поділитися власним досвідом роботи з академічною чесністю в кампусі, зокрема, підходами до обов’язків консультанта в галузі академічної чесності. Він рекомендує почати з того, що приділите п’ятнадцять хвилин, для обміркування розмов, які відбувались до цього часу. Питання до себе, можуть бути не настільки важливим, але мета полягає в тому, щоб подумати, прийняти рішення, апробувати, а потім знову подумати. Розмови про академічну доброчесність можуть бути емоційними та мати тривалий вплив на всіх учасників. Вивчаючи свій власний підхід, можна переконатися, що ці розмови є свідомими та ефективними.
Детальніше: https://bit.ly/3MHWB7T
Фото: pixabay.com
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_новини #НРАТ_Освітянам_новини #НРАТ_АкадемДоброчесність_новини
2023-04-14
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЧЛЕНСТВО В EUROPEAN NETWORK FOR ACADEMIC INTEGRITY

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЧЛЕНСТВО В EUROPEAN NETWORK FOR ACADEMIC INTEGRITY

Сумський державний університет став членом Європейської мережі академічної доброчесності (European Network for Academic Integrity, ENAI).

Сумський державний університет став членом Європейської мережі академічної доброчесності (European Network for Academic Integrity, ENAI).
Це перший заклад вищої освіти України, який увійшов до найбільшої мережі академічної доброчесності в Європі. Європейська мережа академічної доброчесності – це асоціація, що об’єднує освітні організації, національні агентства із забезпечення якості вищої освіти, заклади освіти та агентів змін, зацікавлених у підтримці та просуванні академічної доброчесності в освітньому і науковому середовищах. Членство в ENAI підтверджує визнання ефективності університетської системи забезпечення академічної доброчесності та інноваційних методів промоції її принципів серед здобувачів освіти і співробітників університету.
Фото: СумДУ
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Освітянам_новини #НРАТ_АкадемДоброчесність_новини #НРАТ_Освітянам_КращіПрактики
2023-04-12
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ

На сайті Міжнародного центру академічної доброчесності опубліковано стаття Кортні Каллен «Штучний інтелект: друг, ворог чи ні той, ні другий?».

На сайті Міжнародного центру академічної доброчесності опубліковано стаття Кортні Каллен «Штучний інтелект: друг, ворог чи ні той, ні другий?».
На сайті Міжнародного центру академічної доброчесності опубліковано стаття Кортні Каллен «Штучний інтелект: друг, ворог чи ні той, ні другий?». У ній наголошується, що штучний інтелект існує в просторі академічної доброчесності вже кілька років, але випуск ChatGPT від OpenAI призвів до того, що цей термін став синонімом академічної недоброчесності студентів. Фактично він був заборонений у державних школах Нью-Йорка та Сіетла. Викладачі закладів вищої освіти, схоже, стикаються з обмеженими можливостями для оцінювання: вони можуть або проявити творчість з більш «автентичними оцінками», або усунути більшість можливостей для шахрайства, гарантуючи, що всі оцінювання будуть виконані особисто. Автор порівнює це з моральною панікою, але це не означає, що немає жодних законних побоювань, варто запитати, як практикуючі викладачі не бачили, що це може статися. Проблема є зі студентами, які використовують онлайн-перекладачі на курсах іноземних мов, махінаціями з контрактами. Єдиним позитивним наслідком появи ChatGPT у національних та міжнародних новинах стала підвищена увага до академічної доброчесності. Постачальники послуг з виявлення плагіату вже розробили програми для перевірки текстів на плагіат на основі ШІ, такі як GPTZero, AI Writing Check, CrossPlag і власне OpenAI. Викладачі обговорюють це на онлайн-форумах, адміністрації розглядають оновлення своїх часто недостатньо використовуваних політик академічної доброчесності та надають посібники для викладачів через свої навчально-методичні центри, регуляторні органи окреслюють ризики, пов’язані зі штучним інтелектом, і навіть студенти діляться своїми думками в інтернеті та пишуть у своїх студентських газетах. Для практиків це можливість продовжити діалог про доброчесність. Необхідно використовувати цю можливість, щоб привернути увагу до політики, яка потребує оновлення та для заохочення розвитку культури доброчесності у кампусах.
Фото: pixabay.com
2023-04-03

Теорія самовизначення та академічна доброчесність

Міжнародний центр академічної доброчесності оприлюднив статтю «Теорія самовизначення та академічна доброчесність».

Міжнародний центр академічної доброчесності оприлюднив статтю «Теорія самовизначення та академічна доброчесність».

У публікації йдеться про основні психологічні потреби, які можуть змінити відношення студентів до академічної доброчесності.

Відомо, що існує зв’язок між мотивацією та самовизначенням. Особи, які більш самовизначенні, більш впевнені та мотивовані. Відповідно до теорії самовизначення, ступінь, до якого людина вважає, що її вибір має значення в її житті, залежить від задоволення трьох психологічних потреб: автономії, компетентності та спорідненості. Під час занять викладач може впливати на ці потреби, заохочуючи самовизначення, допомагаючи підвищити мотивацію та виховуючи академічну доброчесність.

Автономія передбачає здатність приймати рішення і відчувати себе незалежними. Успіх на початку семестру може сприяти підвищенню у студентів почуття компетентності або їхньої віри в те, що вони володіють необхідними навичками для просування вперед. Спорідненість відноситься до психологічної потреби відчувати зв’язок з іншими.

Отже, як що сприяти підвищенню самовизначення, впевненості та мотивації у студентів, можна досягти кращих результатів у зменшенні ймовірності академічної недоброчесності. 

Детальніше: https://bit.ly/3rWiyoL

2022-05-03

Фото: ІСАІ

2022-05-03